KORONA ZAKON HNŽ: ZAVRŠENA PROCEDURA ZA 4 MINISTARSTVA

0
335

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na održanoj sjednici usvojila je Izvješće o dosadašnjem radu i aktivnostima Povjerenstva Vlade HNŽ za upravljanje Stabilizacijskim fondom i utvrđivanje Prijedloga Programa utroška sredstava od subvencija iz članka 3. i 4. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa i potpori ekonomiji na području HNŽ.
U Izvješću je istaknuto kako je, nakon objave javnog poziva za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje određenog iznosa, a najviše do visine najniže neto plaće u FBiH, poreza na dohodak i posebnih naknada za mjesece dio ožujka, travanj i svibanj 2020. godine, prikupljeno i obrađeno 748 prijava koje se odnose na Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo prometa i veza, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi, te Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta. Utvrđeno je kako, iz ta četiri ministarstva, 486 aplikanta ispunjava uvjete iz javnoga natječaja. Sukladno tomu sačinjena je Lista poslovnih subjekata koji ispunjavaju uvjete i kriterije iz javnoga poziva, te je Vlada donijela Odluku kojom im se odobrava isplata sredstava u ukupnom iznosu od 1.053.661,77 KM. Konstatirano je kako su u tijeku aktivnosti vezane za obradu prijava vezanih za Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša, te se uskoro očekuje donošenje odgovarajućih odluka kojima će se omogućiti dodjela sredstava poslovnim subjektima koji zadovoljavaju uvjete i kriterije iz javnog poziva iz tog resora.

Vlada je usvojila Nacrt Zakona o dopuni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nacrt Zakona o dopuni Zakona o srednjoškolskom obrazovanju koji će biti upućeni u dalju skupštinsku proceduru. Dopune zakona odnose se na mogućnost da Vlada, na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta, uspostavi izvođenje nastave na daljinu ukoliko, zbog izvanrednih okolnosti (proglašenja nesreće, elementarne nepogode, prirodne nesreće, stanja neposredne ugroženosti i drugih izvanrednih situacija), nije moguće izvoditi redovitu kabinetsku nastavu ili ukoliko se ona obustavi. Istaknuto je kako dopune zakona omogućavaju da se, u slučaju vremenskih neprilika npr. velikoga snijega, pojave oboljenja većeg broja učenika od npr. gripe ili nekih drugih zaraznih bolesti ili građevinskih radova, privremeno može organizirati nastava na daljinu kako bi se osigurao kontinuirani nastavni proces bez potrebe nadoknađivanja i produžavanja trajanja nastave.

Na sjednici je, uz niz drugih odluka, usvojeno Izvješće o radu Vlade, Izvješća o radu ministarstava, uprava i upravnih organizacija i Županijskog javnog pravobraniteljstva, te Izvješće o izvršenju Proračuna za 2019. godinu.