Održana 2. sjednica Gradskog vijeća Široki Brijeg

0
206

Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Vinka Topića, održana je 2. sjednica Gradskog vijeća.
Nakon otvaranja sjednice Tanja Kraljević (HSP dr. Ante Starčević – HSP BIH) svečanom prisegom preuzela je mandat. Vijećnici Tanji Kraljević, nakon što Marija Lovrić nije prihvatila mandat, SIP je dodijelio mandat kao  sljedećem kandidatu s najvećim brojem glasova s liste HSP dr. Ante Starčević – HSP BIH.

Na samome početku, nazočna 24 vijećnika usvojila su zapisnik s prethodne, konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća.
Usvojen je zaključak o Nacrtu Proračuna Grada Širokog Brijega za 2021. godinu u iznosu od 14.084.700,00 KM. Prihvaćanjem Zaključka o nacrtu proračuna isti se stavlja na javnu raspravu koja će trajati od 5. veljače do 19. veljače 2021. Nacrt će biti objavljen na službenoj stranici Grada (www.sirokibrijeg.ba). Svi zainteresirani građani, predstavnici javnih poduzeća, ustanova, mjesnih zajednica, NVO, političkih stranaka mogu podnijeti svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe.

Iz Nacrta proračuna vrijedi izdvojiti troškove prijevoza učenika u iznosu od 1.200.000,00 KM čime će Grad Široki Brijeg u potpunosti preuzeti na sebe financiranje prijevoza. Također tu su kapitalni projekti u iznosu od oko 4 milijuna KM koji se odnose na izgradnju vodovodnih mreža, pročistača otpadnih voda, rekonstrukcije lokalnih cesta, rekonstrukcije školskih objekata….

Gradsko vijeće je usvojilo i Odluku kojom je utvrđena prosječna konačna građevinska cijena iz 2020. godine za 1m2 stambenog prostora u iznosu od 1.000,00 KM.

Usvojena je izmjena Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevinskog zemljišta u kojoj je propisano moguće umanjenje cijene, tako da ovom izmjenom cijena se umanjuje za 60% za upošljavanje više od 20 djelatnika u proizvodnim djelatnostima. Ovom izmjenom se poduzetnici dodatno potiču za povećanje kapaciteta za proizvodne djelatnosti i otvaranje novih radnih mjesta.

Također, usvojena je i Odluka o dopuni Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninom zasnivanjem prava građenja na zemljištu označenom kao k.č. u k.o. Lištica u vlasništvu Grada Širokog Brijega.

Nositelja prava građenje (Miškić bus d.o.o) je u međuvremenu podnio zahtjev za izgradnju foto-naponske elektrane koja bi bila instalirana na krovu Gradskog kolodvora. Planirani zahtjev nije u neskladu s temeljnom općom namjenom i neće ometati pružanje javne usluge.

 

Izabrana su stalna radna tijela Gradskog vijeća:

•    Odbor za statutu, poslovnik i propise (Eva Suton, Mario Prskalo, Ana Zeljko, Ivana Soldo i Dalibor Ravić);
•    Odbor za društvene djelatnosti (Stjepan Marić, Vlado Ćorić, Josip Vidović, Marko Slišković i Dragan Rezić);
•    Odbor za gospodarstvo, financije i proračun (Tomislav Ćosić, Josip Kožul, Marija Brekalo, Mario Bubalo i Tomislav Galić);
•    Etička komisija (Tanja Grbešić, Darko Bevanda, Anđela Vukoja, Josip Pinjuh i Josip Grbešić);
•    Povjerenstvo za ravnopravnost spolova (Antonija Banožić, Ivana Grbešić, Franjo Mišić, Sanja Karačić, Ines Vujanović, Tanja Kraljević i Zoran Zovko);
•    Odbor za dodjelu javnih priznanja (Vinko Topić, Miro Kraljević, Predrag Kožul, Zdenko Ćosić i Vilson Crnjac):
•    Povjerenstvo za mlade (Ivan Zovko, Tomislav Soldo, Anđela Kosir, Marija Ivanković i Ivan Barać);
•    Odbor za branitelje i ratne stradalnike (Eduard Kraljević, Boro Hrkać, Kristijan Crnjac, Mile Šušak i Marinko Jelić).
Usvojeno je i Rješenje o razrješenju Tomislava Ćosića kao člana Nadzornog odbora JP Veterinarska stanica d.o.o. Široki Brijega zbog preuzimanja vijećničkog mandata.
Na samom kraju sjednice usvojen je i program rada Gradskog vijeća za 2021. godinu.

Tagovi:

 Komentari