U SAD-u živi skoro 72 milijuna katolika

0
556

Prema stanju na 31. prosinca 2013. godine u SAD-u je na površini od 9,372,616 km2 živjelo 316.253.000 stanovnika, od kojih je 71.796.000 katolika, tj. 22,7%. Podaci su to koje je u povodu pohoda pape Franje objavio Središnji crkveni ured za statistiku.

Katolička Crkva u SAD-u podijeljena je na 196 crkvena područja, 18.256 župe i 2.183 pastoralnih centara. SAD prema toj statistici ima 457 biskupa, 40.967 svećenika, 55.390 redovnica i redovnika, 381.892 vjeroučitelja i 5.829 svećeničkih pripravnika. Također Crkva ima 11.265 centara za katolički odgoj od predškolske do sveučilišne razine.

U pogledu dobrotvornog rada, Crkva ima ili je angažirana u 888 bolnica i klinika, dva centra za gubavce, 1.152 domova za stare i nemoćne, 1.090 domova za nezbrinutu djecu, 981 obiteljskih savjetovališta i centara za zaštitu života, te 4.295 specijaliziranih centara za društveno obrazovanje, reedukaciju i institucija drugih vrsta.

 

M.M. bpz.ba