Vlada imenovala direktora Telekoma i popunila Nadzorni odbor Aluminija

0
575

Federalna vlada danas je ovlastila premijera FBiH Fadila Novalića da, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donosi podzakonske akte iz nadležnosti ovog ministarstva do imenovanja federalnog ministra energije, rudarstva i industrije.

Istovremeno je ovlastila tajnika Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Stipu Buljana za potpisivanje rješenja donesenih u upravnom postupku iz nadležnosti Ministarstva, naloga za plaćanje financijskih obveza Ministarstva i drugih kata, također do imenovanja federalnog ministra energije, rudarstva i industrije.

Vlada FBiH danas je dala prethodnu suglasnost Nadzornom odboru BH Telecoma Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju Mirsada Zaimovića za generalnog direktora ovog dioničkog društva, na razdoblje od četiri godine.

Prethodna suglasnost data je i za imenovanje Ermina Haračića i Rasima Kovačevića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora RMU „Banovići“ d.d. Banovići, na period do tri mjeseca. Za svog predstavnika u sastavu delegacije Bosne i Hercegovine za vođenje pregovora o zaključivanju ugovora o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Republike Turske danas je Vlada Federacije BiH odredila Hajradina Mekića.

Izmjenom dosadašnjeg Rješenja, Damir Češkić imenovan je za predsjednika, a Milan Galić za člana Policijskog odbora za policijske službenike FBiH.Zbog odlaska na novu dužnost, Vlada je Kenana Kapu razriješila dužnosti direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu.

Federalna vlada razriješila je dužnosti dosadašnje članove Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja boračkih populacija, a na ove pozicije su privremeno, na razdoblje od 90 dana, današnjim Rješenjem, imenovani Ale Hošić, Šerif Patković, Bahrija Kituša, Eso Medošević, Nikica Tomić, Dragan Radić, Jasna Zlomislić i Lazar Martinović. Upravni odbor bira predsjednika iz reda svojih članova.

Federalna vlada izmijenila je Odluku o davanju prethodne suglasnosti za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora „Aluminija“ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, te za člana NO ovog društva imenovala Zdenka Klepića.

Vlada FBiH danas je imenovala punomoćnike za zastupanje Federacije BiH na skupštinama privrednih društava: Amru Đenušić (Skupština JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, zakazana za 29.6.2015. godine), Dijanu Smailagić (Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, zakazana za 25.6.2015. godine), Arijanu Strinić (Skupština BH Telecoma d.d. Sarajevo, zakazana za 25.6.2015. godine) i Sakiba Slijepčevića (Skupština Rudnika mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići, zakazana za 30.6.2015. godine). Federalna vlada je razriješila predstavnika Posavskog kantona Marijana Vučkovića dužnosti člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, a umjesto njega imenovala Berislava Živkovića. Također je za člana Upravnog odbora Zavoda imenovala Dragana Solomuna iz Srednjobosanske županije. bpz.ba