Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ-a planira proširenje prava osiguranika

0
106
VL
Autor

Fena

02.10.2023.
u 14:17

Po nalogu direktorice Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) Ane Vidačak, a temeljem zahtjeva udruga osiguranika i iskazanih potreba ugovornih zdravstvenih ustanova iz HNŽ-a, Stručna služba Zavoda održala je sastanak na kome je razmatrala proširenje prava osiguranika i povećanje sredstava za ugovorne zdravstvene ustanove u odnosu na financijske mogućnosti Zavoda za 2024. godinu.

Kako je kazala direktorica, Zavod treba iskoristiti sve svoje kapacitete kako bi prava osiguranika i financiranje ugovornih zdravstvenih ustanova u 2024. godini podigao na višu razinu, priopćeno je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a.

„Zavod je institucija koja se svim svojim kapacitetima treba posvetiti kontinuiranom povećanju prava osiguranika i financiranja ugovornih zdravstvenih ustanova iz HNŽ-a koje pružaju usluge zdravstvene zaštite našim osiguranicima odnosno pacijentima. Kada je riječ o pravima osiguranika, cilj nam je proširiti listu lijekova, listu ortopedskih pomagala i druga prava osiguranika sukladno stvarnim potrebama osiguranika koje osiguranici i predstavnici udruga osiguranika svakodnevno komuniciraju sa Zavodom“, kazala je Vidačak.

Dodala je kako Zavod planira povećati sredstva za financiranje usluga zdravstvene zaštite koje pružaju ugovorne zdravstvene ustanove u HNŽ-a, čime se želi povećati kvaliteta i obujam usluga koje te ustanove pružaju, ali i utjecati na stabilnost cjelokupnog zdravstvenog sustava Županije.

„Naravno, sva ova povećanja bit će usuglašena sa financijskim mogućnostima Zavoda“, rekla je direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a.

Temeljem naloga direktorice Vidačak i zaključaka s održanog sastanka, nadležne službe Zavoda izrađuju prijedlog Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a za 2024. godinu. Po usvajanju istog od Upravnog vijeća, javnost će biti upoznata sa svim novinama koje je Zavod planirao, a odnose se na prava osiguranika i financiranje usluga zdravstvene zaštite, dodaje se u priopćenju.