“Bojnik u Boj kreće”

0
1020
Ante Tonći Pruže
Bojnik u boj kreće
 bradate čejene presreće,
uz braću svoju stoji
ništa se Hosovac ne boji.
Prvi ide u boj
Ante ,ništa se ne boj,
sve će za Dom dati
ne zaboravite to Hrvati.
Zadnji se povlači
Majko ti ne plači,
Vitez sve za braću daje
znak Mučenika postaje.
Život svoj predaje za nas
slušajte Sokola glas,
kako s Nebesa kliče
za Dom ,braćo viče.
Na Drniškoj bojišnici gine
Sokol se u Nebesa vine,
život svoj za braću daje
na Ivovoj glavi zauvijek ostaje.
Krvlju je Sloboda pisana
Hosovaca,to je jedina Istina,
braće koja su junački pali
sve su za Domovinu dali.
Slava vam Hrvatski Sinovi
Nebeski Sokolovi,
niste od nas zaboravljeni
hrabri branitelji su proslavljeni.
Autor Vlado Visković
12.03.2020