HNŽ: Dogovorene veća prava za osiguranike oboljele od dijabetesa

0
270

U sjedištu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽu Mostaru, 28. veljače 2018. godine., direktor Zavoda, Rade Bošnjak, sa suradnicima sastao se s predstavnicima Udruge dijabetičara “INSULA”.

Održani sastanak nastavak je suradnje Zavoda i udruge “INSULA” na poboljšanju kvalitete života i povećanju prava osiguranika oboljelih od dijabetesa sukladno financijskim mogućnostima Zavoda.

Podsjećanja radi, predstavnici udruge “INSULA”, u ime svojih članova i ostalih građana oboljelih od dijabetesa, već dva puta su se sastali s predstavnicima Zavoda kao bi razgovarali o problemima ljudi oboljelih od dijabetesa i proširenju njihovih trenutnih prava vezanih za ortopedska i druga pomagala.

Na početku sastanka direktor Zavoda, Rade Bošnjak, pozdravio je nazočne i približio im poslovanje Zavoda, njegove financijske mogućnosti i opredjeljenje po pitanju prava osiguranika.

Udruga “INSULA” imala je pet prijedloga za proširenje prava osoba oboljelih od dijabetesa koje je Zavod analizirao s aspekta svojih financijskih mogućnosti i zahtjeva drugih osiguranika koji također imaju opravdane potrebe za proširenje postojećih prava definiranih Listom ortopedskih i drugih pomagala.

Marija Buhač, rukovoditeljica Sektora za zdravstvo, kazala je kako je stručna služba Zavoda analizirala sve zahtjeve udruge „INSULA“ i, sukladno raspoloživim sredstvima, zaključila kako će u prijedlog izmjene Liste ortopedskih i drugih pomagala uvrstiti tri zahtjeva udruge u cijelosti i dva zahtjeva djelomično.

Riječ je o inzulinskom setu i rezervoaru za inzulinsku pumpu, baterijama za inzulinsku pumpu, trakicama za određivanje šećera trudnicama oboljelim od dijabetesa za vrijeme trajanja trudnoće kako i trakice za određivanje šećera svim osiguranicima oboljelim od dijabetesa starosne dobi od 18 do 25 godina koji su neuposleni ili su đaci i studenti na redovitom školovanju.

Predsjednik Udruge „INSULA“, Mislav Stapić, predloženo proširenje prava dijabetičara okarakterizirao je kako veliki napredak te istakao kako će se ova udruga nastaviti zalagati za daljnja poboljšanja i unaprjeđenja prava osoba oboljelih od dijabetesa.

“Skoro 80% godišnjeg proračuna Zavod transferira zdravstvenim ustanovama za pružanje usluga zdravstvene zaštite. Nešto manje od 14% sredstava trošimo za druga prava osiguranika u što spadaju i ortopedska i druga pomagala. Ovo nije dobar trend i isti moramo mijenjati. Moramo kontinuirano povećavati prava osiguranika u dijelu prava na lijekove, ortopedska i druga pomagala, liječenje izvan Županije, banjsko liječenje i druga prava osiguranika kako ne bi zaostajali za drugim županijama i okruženjem te kako bismo povećavali zadovoljstvo naših osiguranika. Ovo je početak, ove godine proračunom smo predvidjeli 800.000 KM više za ortopedska i druga pomagala u odnosu na prethodnu godinu. Naravno tu nije kraj, s vremenom moramo ići dalje i povećavati prava osiguranika. Mi smo na jednoj strani, ne možemo biti suprotstavljene strane jer je Zavod Vaša kuća. S vama i drugim udrugama osiguranika, kao i svakim našim osiguranikom želimo graditi partnerski odnos na obostrano zadovoljstvo i poboljšanje kvalitete života osiguranika oboljelih od različitih bolesti. Ovo ne mora i ne treba biti jednini vid suradnje, voljni smo i spremni uključiti se i u edukacije koje provodite i namjeravate provoditi na dobrobiti osiguranika. Također, spremni smo zajedno s vama organizirati međunarodnu konferenciju o dijabetesu jer je dijabetes jedna od tema koja doista zaslužuje društvenu pozornost”, kazao je direktor Bošnjak.

Pred Zavodom su sastanci i s nekoliko udruga koje su imale određene zahtjeve u pravcu poboljšanja prava osiguranika na ortopedska i druga pomagala nakon koji će biti kreiran i resornom ministarstvu upućen na usvajanje konačni prijedlog Liste ortopedskih i drugih pomagala, priopćeno je iz ZZO-a HNŽ-