HVIDRA traži poništenje revizije bivšeg ministra

0
693
Predstavnici Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDRA) Mostar smatraju da se hrvatski kadrovi Federalnog ministarstva za pitanja branitelja trebaju zapošljavati prema popisu stanovništva 1991. godine, uzimajući u obzir da trenutno nema zaposlenika prema takvoj statistici kao i činjenicu da bi zaposlenici trebali biti bivši pripadnici vojnih postrojbi HVO-a radi lakšeg poznavanja i pomoći braniteljskoj populaciji.
– TakoÄ‘er, kada je u pitanju formiranje unutarnjeg ustroja Federalnog ministarstva za branitelje, HVIDRA Mostar je miÅ¡ljenja kako bi pomoćnici ministra za pravne poslove trebali biti jedni za pitanje HVO-a, a drugi za pitanje Armije BiH, istaknuo je na konferenciji za novinare u Mostaru član PredsjedniÅ¡tva HVIDRA-e Mario Cvitković te dodao kako se HVIDRA u Sarajevu nema kome obratiti za bilo kakav problem.
Govorio je i o uskraćenim pravima stradalnicima koji posjeduju pravomoćna i izvršna rješenja te pozvao federalnog resornog ministra kao i sve županijske ministre da im se što prije ta prava vrate.
– Pozivamo ministra i županijske ministre da se Å¡to prije uspostave prava stradalnicima kojima je to pravo bilo uskraćeno, a posjeduju pravomoćna i izvrÅ¡na rjeÅ¡enja, odnosno uspostave prava svim stradalnicima kojima je presudom dosuÄ‘ena isplata zaostalih invalidnina. TakoÄ‘er, tražimo da se putem nadležnih općinskih službi Å¡to prije uskladi stanje popisa s isplatom invalidnine te da se svim onim invalidima kojima je nezakonito prestala isplata uspostavi to pravo do donoÅ¡enja drukčijeg rjeÅ¡enja ili presude, kazao je Cvitković.
Po podacima s kojima HVIDR-a Grada Mostara raspolaže, stradalnicima se već dugi niz godina nije isplaćivala invalidnina prema pravomoćnim i izvršnim rješenjima na koje je u postupku revizije data suglasnost nadležnog drugostupanjskog tijela.
– Svi oni koji su ovakvog statusa trebaju se uvrstiti na redovitu isplatu kako bi im se isplatile zaostale invalidnine jer im one nisu isplaćivane radi usmenih ili tko zna kakvih odluka bivÅ¡eg ministra Zukana Heleza, meÄ‘utim zakon je na strani invalida i to im se pravo treba uspostaviti, kazao je Cvitković. Prema njegovim riječima, HVIDR-a Grada Mostara raspolaže s podatcima da je Županijski sud Mostar donio desetke presuda u kojima je naložio Federalnom ministarstvu za pitanje branitelja i invalida Domovinskog rata Sarajevo da isplate zaostale invalidnine i da se ratnim vojnim invalidima ubuduće uspostavi pravo na isplatu.
– Prema navedenom, imamo saznanja kako je raniji ministar zabranjivao bilo kakvo postupanje po presudama ili po rjeÅ¡enjima i zabranjivao je isplatu zaostalih invalidnina te je mnogim invalidima zabranjivao redovitu uspostavu prava utvrÄ‘enih pravomoćnim rjeÅ¡enjem ili presudom. Smatramo kako je na ovaj način pokuÅ¡ao sakriti stvarne činjenice navodeći tobože da je uÅ¡tedio veliku količinu novca, meÄ‘utim uÅ¡tede u ovom dijelu nije bilo, a prouzročio je dodatne sudske troÅ¡kove, kao i zakonske zatezne kamate koje teku na pravomoćne presude, a Å¡to će u konačnici oÅ¡tetiti proračun zbog nezakonitog postupanja i ignoriranja presuda Županijskog suda, kazao je Cvitković, javlja Fena.
Prema njegovim riječima, bivÅ¡i ministar Helez je provodeći reviziju po svom “ćeifu” prouzročio ogromnu Å¡tetu, kako invalidima, tako i proračunu Federacije BiH.
– Za vrijeme mandata ministra Heleza, Å¡to se tiče hrvatske komponente, iz prava je izvedeno oko 400 članova HVIDRA-e, a za obje komponente ukupna Å¡teta mjesečno je iznosila oko milijun maraka, rekao je Cvitković. Na konferenciji je istaknuto i to kako uvjerenje FMB2, koje je izdano svim stradalnicima u postupku revizije, nisu donijeli revizorski timovi koji su formirani u skladu s člankom 6. stavak 2. Zakona o provoÄ‘enju kontrole zakonitosti koriÅ¡tenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaÅ¡tite.
Spomenuta zakonska odredba definira na koji način se formiraju timovi, kao i uvjeti koje moraju ispuniti članovi revizorskog tima, a jedan od ključnih uvjeta je da su bili bivši pripadnici HVO-a ili Armije BiH. Prema dosadašnjem sastavu revizorskih timova, može se zaključiti, kako je istaknuto na konferenciji, da je bilo i takvih osoba u revizorskim timovima koje nisu rođene do 1992. pa nije jasno na koji način bi oni bili upoznati sa stradalnicima i ratnim događanjima.
– Zbog navedenih propusta smatramo kako aktualni ministar treba poniÅ¡titi sve obrasce FMB2 te uspostaviti pravo stradalnicima do zavrÅ¡etka nekog novog postupka koji će provesti revizorski tim formiran u skladu sa Zakonom, kazao je potpredsjednik HVIDRA-e Miro Å unjić.
HVIDRA Mostar takoÄ‘er smatra nezakonitim i predlaže raspuÅ¡tanje Inspektorata u sastavu Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata Sarajevo, a koji je, kako su naveli na konferenciji, “vrÅ¡io inspekciju po instrukciji ranijeg ministra i obavljao poslove za potrebe koje su njemu bile od važnosti”.
– Predlažemo da novi ministar raspusti Inspektorat i formira novi u skladu sa zakonom kao i da se poniÅ¡te sva rjeÅ¡enja koja su do sada nezakonito izdavali inspektori, a odnose se na stradalnike, odnosno RVI, kazali su u HVIDRA-i. bpz.ba