Medicinski fakultet Mostar

0
575

Medicinski fakultet Mostar


Pripremna nastava za razredbeni ispit

Pripremna nastava za razredbeni ispit počinje u ponedjeljak, 06.06.2016. godine u 08,30 sati (Predavaonica br.4)

 Obavijest za buduće studente dentalne medicine

Jedan od uvjeta prijave na Natječaj za Razredbeni postupak na Studij dentalne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru je provjera posebnih sposobnosti – Test psihomotorike.

Prijaviti se može isključivo popunjavanjem OBRASCA ZA PRIJAVU, koji možete naći na ovom linku :  – obrazac –

Popunjeni Obrazac za prijavu pošaljite na E-mail: katarinavukojevic2@gmail.com ,Prof. dr. sc. Katarina Vukojević, v.d. Prodekanice za nastavu Studija dentalne medicine.

Uz obrazac, dužni ste priložiti potvrdu o izvršenoj uplati troškova Testa psihomotorike (dokaz o uplati trebate ponijeti prilikom dolaska na testiranje). Iznos uplate od 100,00 KM (za osobe koje nisu pohađale pripremnu nastavu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru) Iznos uplate od 50,00 KM (za osobe koje su pohađale pripremnu nastavu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru) Žiro račun Medicinskog fakulteta: 3381002200333181 UniCredit bank d.d. Mostar

Testiranje iz psihomotorike održat će se 24.06.2016. godine u 09,00 sati.