Ministar Mladen Begić -Oko 2000 branitelja još čeka odluku

0
603

Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u ZHŽ-u Mladen Begić u intervjuu za Večernji list govori o situaciji u kojoj se nalaze hrvatski branitelji u BiH. Objašnjava u kojoj je fazi revizija te što je napravljeno u ove četiri godine. Bliži se istek vašeg četverogodišnjeg mandata, ali, srećom, i istek vrlo mučnog i sigurno jednog od najstresnijih razdoblja u životima branitelja i njihovih obitelji.

Oko 2000 branitelja još čeka odluku suda o rješenjima donesenim revizijom

Razdoblje Zukanove strahovlade je proizvelo nesagledive posljedice za branitelje koje su obilježile proteklih skoro osam godina, a čije posljedice i danas traju. – Bez obzira na sve turbulencije koje prate ovu oblast, moram konstatirati da je u ovom mandatu urađeno mnogo. Neke aktivnosti su završene, druge su u tijeku, a treće se još uvijek usuglašavaju i prethodi mnogo napornog rada da se ova oblast uokviri u prihvatljivu cjelinu. Možda je najvrjednije spomenuti da je u tijeku usvajanje Zakona o pravima razvojačenim braniteljima, čime se zaokružuje set zakona o braniteljskim pravima i stvara osnova za izradu jedinstvenog zakona o pravima branitelja. Naravno, treba istaknuti i težinu ovog problema jer očito je kako se kroz usvajanje ovog zakona očituju sve slabosti i nestabilnosti unutarnjeg političkog i društvenog sustava. U ovom slučaju je jasno vidljiv raspad parlamentarne demokracije priključenjem bošnjačkih stranaka vladajuće većine bloku oporbenih, čime je suspendirana odgovornost i upravljanje procesima izabrane parlamentarne većine. Politički manipulatori predvođeni SDP-om i svrstani u nacionalni bošnjački blok uporno se utrkuju u definiranju utopističkih podvala kroz amandmane koji nisu u interesu branitelja i nisu u okviru raspoloživih zakonskih i financijskih kapaciteta. Stranka SDA je ponovno nasjela na SDP-ove trikove i upustila se populističku priču s nenadmašnim demagozima ne shvativši da tamo gdje SDP kolo vodi, trava ne raste. Zakon predviđa i određena izdvajanja iz županijskih proračuna. Mogu li više razine vlasti raspoređivati novac iz županijske blagajne? – Kada već spominjem kapacitete, ne treba zanemariti činjenicu da županije imaju određeni financijski kapacitet, ali se njime ne može upravljati s viših razina vlasti ugrožavajući njihov ustavni kapacitet. Ne može se ustavni kapacitet županija u podijeljenom suverenitetu eksploatirati na način da ono što je moje – to je moje, a ono što je tvoje – to je zajedničko. Zakon o pravima razvojačenih branitelja će, po mojem mišljenju, biti usvojen i od njega će beneficije osjetiti vrlo mali broj osoba. Sustavno rješenje statusa branitelja može se očekivati kada se u politički i parlamentarni život vrati demokracija koja jedina može iznjedriti sinergijski kapacitet za rješavanje ovog ogromnog problema. HDZ i HNS su uložili samo jedan amandman na ovaj zakon u cilju zaštite ustavnosti i sprečavanja diskriminacije. Hoće li HDZ BiH podržati ovaj zakon? – Zakon ćemo podržati bez obzira što u javnosti sve češće odgovorne osobe upozoravaju na njegovu neprovedivost. Mi nećemo ocjenjivati što je neprovedivo, neka to rade nadležni predlagatelji, njihovi korektori i institucije koje su zadužene za njegovu provedbu. Odbori za branitelje HDZ–a i HNS-a podržavaju razvojačene branitelje predvođene dragovoljcima i veteranima Domovinskog rata i rukovode se potrebom donošenja ovog zakona jer smatramo da će se određenom broju razvojačenih branitelja poboljšati socijalni status. Od samog početka se zalažemo za Zakon umjesto famozne odluke o raspodjeli 7 milijuna KM u 2017. godini, koja je urađena potpuno netransparentno i bez bilo kakve mogućnosti nadzora nad provedbom odluke. Sav ovaj rad na poboljšanju statusa branitelja i njihove zaštite od nezaposlenosti ne smije umanjiti djelovanje na aktivnom traženju zaposlenja branitelja i iznalaženje dodatnih mjera za poticaj poslodavcima za prijam razvojačenih branitelja. Na kraju krajeva branitelji će sami prepoznati političke manipulatore i okrenuti se onima koji su im davno sugerirali da rješenje treba tražiti kroz zakon koji mora biti pravedan, provediv i na sudu obranjiv. Možete li navesti primjer jednog takvog zakona? – Dobar primjer je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju koji je usvojen nakon dugotrajnih pregovora unutar institucija vlasti koje je vodila Udruga umirovljenih branitelja. Prava, prema ovom zakonu, braniteljima će se vratiti u potpunosti u roku od tri godine. Naglasak je na tome da je nađen provediv i pravedan koncept i da će se u konačnici prava vratiti. Kako gledate na Zakon o udrugama od posebnog društvenog značaja? – Odbor za branitelje HNS-a podržava i ostale zahtjeve razvojačenih branitelja i aktivno smo sudjelovali u popravljanju teksta Zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja. Nismo u potpunosti zadovoljni tekstom usvojenim u Zastupničkom domu i reagirat ćemo adekvatno kada bude razmatran u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. Razvojačeni branitelji traže objavu registra branitelja. Koliko je takav zahtjev legitiman? – Kada je u pitanju registar branitelja, moram se pozvati na jedno obrazloženje Agencije za zaštitu podataka, koja kaže kako se objavom registra mora utvrditi jasan legitimni cilj koji opravdava tu objavu. Moram reći da nakon dugotrajne rasprave nismo uspjeli naći argumente kojima bismo doprinijeli obrazloženju legitimnosti ovakvog zahtjeva. Međutim, bez obzira na to, Odbor za branitelje HNS-a očitovao se o ovom pitanju i suglasan je da se podaci objave. Naravno, odgovornost za objavu glede zaštite osobnih podataka je na onome tko podatke objavljuje. Ne bih volio da se shvati kako se mi zalažemo za kršenje bilo kojih propisa ili dajemo potporu bilo kome znajući pri tome da će doći do kršenja propisa. Što je s revizijom? – Kad su u pitanju aktivnosti koje su završene ili se privode kraju, želim na radost konstatirati kako se revizija branitelja konačno privodi kraju i da je prva faza revizije okončana, što znači da je izvršena provjera uvjerenja korisnika prava po svim osnovama i ostaje još drugi dio revizije koji se odnosi na medicinsko vještačenje za ratne vojne invalide. Time ovaj proces još uvijek nije završen za one branitelje koji su pokrenuli sudske sporove, a njih neriješenih ima oko 2000. Ovaj proces će biti završen onog trenutka kada se kroz izmjene i dopune Zakona o reviziji jasno kaže da su revizijska rješenja konačna i da nema više nikakvih revizija. Smatramo kako na sve što je urađeno u proteklih skoro četiri godine treba staviti točku. Koliko je pripadnika HVO-a revizijom izvedeno iz prava? – Usvojena je odredba koja se odnosi na zatočene i ranjene branitelje. Što ona znači i što je plan u predstojećem razdoblju? – Kada spominjemo ono što je već urađeno, svakako treba spomenuti da je usvojena odredba po kojoj ranjeni i zatočeni branitelji u postupku revizije ne mogu biti ocijenjeni ispod 20% invalidnosti i time su zaštićena njihova statusna prava. Za predstojeće razdoblje predstoje nam dogovori da se omogući ostvarivanje prava ranjenim i zatočenim braniteljima koji su prije stupanja na snagu izmjene pravilnika (Zakona) ocijenjeni s manje od 20% ili se nisu odazvali Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja i tako izgubili ranije stečeni status RVI-ja. Treba spomenuti i doprinos udruga koje su ishodile potpisivanje sporazuma Vlade FBiH i predstavnika braniteljskih udruga, kojim je definirano da se iznos sredstava u proračunu FBiH za servisiranje braniteljskih prava neće smanjivati u idućih 5 godina. Jedno od pitanja koje dulje vrijeme opterećuje javnost jest ono o korištenju prava osoba pravomoćno osuđenih za ratni zločin. Kada očekujete jednaku primjenu zakona za pripadnike Armije BiH i HVO-a? – Zakonom je stvorena pravna osnova da se iz prava mogu izvesti sve osobe koje su osuđene pravomoćnim presudama za kaznena djela ratnog zločina i time izjednačiti status svih pravomoćno osuđenih osoba jer trenutačno određen broj pripadnika Armije BiH uživa pravo, a pripadnicima HVO-a je onemogućeno korištenje tog prava. Očekujemo od Rezizorskog tima za koordinaciju da što prije provede ovu zakonom definiranu obvezu i ukloni sve elemente diskriminacije. Što smatrate uspjesima tijekom ovog mandata? – Formiran je Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u BiH čiji značaj ne treba posebno naglašavati, ali svakako treba naglasiti potrebu njegova kadrovskog i materijalnog osnaženja. Formirana je Zaklada za pružanje pravne pomoći koja je od nemjerljivog značaja za sustav osobama optuženima za ratne zločine, posebice u sadašnje vrijeme kada je cijeli prostor kontaminiran raznim optužnicama motiviranih političkim i inim razlozima. Dobitnici ratnih priznanja i odličja izborili su se za ukidanje cenzusa i nasljeđivanje prava na naknadu nakon smrti nositelja odličja. Posebno želim još jednom naglasiti upornost udruga umirovljenih branitelja da su uspješno iskomunicirali vraćene mirovine vojnim umirovljenicima koje su “Helezovim” zakonom bile prepolovljene. Također, dan je naš veliki doprinos u izradi Zakona o pravima branitelja u RH kojim su zaštićena stečena prava obitelji poginulih, umrlih i nestalih pripadnika HVO-a, zaštićena su stečena prava RVI ostvarenih prije stupanja na snagu ugovora, omogućeno je nasljeđivanja mirovine nakon smrti RVI koji je ostvario pravo prije ugovora i udovica nakon izlaska djece iz prava. Omogućeno je ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu za ranjene i zatočene pripadnike HVO-a koji imaju status u BiH, a nisu do sada ostvarili pravo u RH. Omogućeno je ostvarivanje obiteljskih mirovina za obitelji poginulih pripadnika HVO-a u razdoblju 18. rujna 1991. – 23. prosinca 1996. godine, koje do donošenja ovog zakona nisu ostvarile pravo. Omogućeno je i ostvarivanje obiteljskih mirovina za obitelji ubijenih pripadnika HVO-a u logoru, umrlih od posljedica rane, umrlih od posljedica bolesti u razdoblju 18. rujna 1991. – 23. prosinca. 1996. godine, a koje do donošenja ovog Zakona nisu ostvarile pravo, omogućeno je ostvarivanje obiteljskih mirovina za obitelji pripadnika HVO-a koji su izvršili samoubojstvo kao posljedica psihičkog oboljenja, kao i ostvarivanje prava oboljelim pripadnicima HVO-a s 80% i većim postotkom invalidnosti. Povećane su minimalne mirovine za 0,5 kuna za svaki dan proveden u HVO-u. Prava na povećanje mirovine su u primjeni od ožujka 2018. godine, a ostala prava će stupiti na snagu 1. 1. 2019. godine. Na državama ugovornicama predstoji posao formiranja timova za vezu koji će posredovati u ostvarivanju prava branitelja. Koristim prigodu pozvati federalnog ministra branitelja Salku Bukvarevića da, sukladno dogovoru sa sastanka iz Zagreba s ministrom Medvedom i prijedloga koji je upućen iz Ureda predsjednika FBiH, imenuje navedeni tim i omogući njegovo sudjelovanje u provedbi navedenog zakona sukladno ranije potpisanom međunarodnom ugovoru. U Federalnom ministarstvu branitelja gotovo da i nema Hrvata. Kako gledate na ovakvu kadrovsku politiku? – Ovdje želim posebno istaknuti segment koji predstavlja politiku svih politika, a to je kadrovska politika. Reforma braniteljske skrbi mora počivati na kadrovskoj reformi, bez koje nije mogući izvršiti bilo kakve promjene u unutarnjem ustroju niti u kadrovskoj politici u Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata, a to podrazumijeva formiranje dviju organizacijskih cjelina u sjedištu Federalnog ministarstva branitelja, od kojih bi jedna bila zadužena skrbiti o pripadnicima HVO-a, a druga o pripadnicima ABiH po uzoru na ustroj Ministarstva branitelja Hercegovačko-neretvanske županije.

Pročitajte više na: tropolje.info