Od zubara u širokobriješkoj zdravstvenoj stanici do uglednog znanstvenika

0
186

Akademik Berislav Topić potječe iz ugledne širokobriješke obitelji Topić. Sa suprugom Mirom imao je kćeri Anu i pokojnu Lidiju Topić, poznatu diplomatkinju, koja je bila šefica Misije BiH u EU. Brat je Vlade Topića, nekada uglednog širokobriješkog gospodarstvenika i jednog od osnivača NK Mladost, sada NK Široki Brijeg

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obavijestila je javnost da je 4. rujna u Zagrebu preminuo njezin redoviti član akademik dr. Berislav Topić. ANU BiH upućuje izraze iskrene i duboke sućuti obitelji akademika Berislava Topića. Kako su naveli, datum i vrijeme pokopa i komemoracije bit će naknadno objavljeni.

Akademik dr. Berislav Topić rođen je 1931. godine u Širokom Brijegu. Školovao se u Širokom Brijegu i Mostaru, a 1958. diplomirao na Stomatološkom odsjeku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao 1965. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je 1968. i habilitirao.

Godine 1972. postao je specijalist za bolesti usta i zuba te 1973. doktorirao. Akademik Berislav Topić potječe iz ugledne širokobriješke obitelji Topić. Sa suprugom Mirom imao je kćeri Anu i pokojnu Lidiju Topić, poznatu diplomatkinju, koja je bila šefica Misije BiH u EU. Brat je Vlade Topića, nekada uglednog širokobriješkog gospodarstvenika i jednog od osnivača NK Mladost, sada NK Široki Brijeg.

Područje djelovanja

Od 1958. do 1962. radio je u polivalentnoj stomatološkoj službi kao stomatolog opće prakse u bolnici Sestre milosrdnice Zagreb, Medicinskom centru Labin, VMA Beograd, Vojnoj bolnici Sarajevo i Zdravstvenoj stanici Široki Brijeg. Od 1962. do 1993. bio je prvo asistent, zatim docent, pa izvanredni i redoviti profesor na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U razdoblju od 1994. do 2000. radio je kao redoviti profesor na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pred kraj 1992. godine zbog ratne ozljede liječen je na Klinici za ortopediju u Sarajevu dva mjeseca.

Tri mjeseca tijekom 1970. godine proveo je na stručnom boravku na Stomatološkoj klinici Medicinskog fakulteta Karlova sveučilišta u Pragu. Sljedeće, 1971. godine dobio je šestomjesečnu stipendiju Svjetske zdravstvene organizacije na Royal Dental Hospital – Periodontology Sveučilišta u Londonu. Od 1978. do 1979. godine proveo je na Eastman Dental Hospital – Oral Medicine Sveučilišta u Londonu na subspecijalizaciji iz oralne imunologije. Tijekom 1984. pohađao je petnaestodnevni tečaj iz oralne patohistologije na School of Clinical Dentistry, University of Sheffield, a 1995. godine proveo je mjesec dana na stručno-znanstvenom boravku na Stomatološkoj klinici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Grazu.

Područja njegova znanstveno-istraživačkog rada bila su mikrocirkulacija u zubnoj pulpi, depozicija Sr-90 u zubima, mikroelementi u oralnim uzorcima, dentalna antropologija od krapinskog neandertalca do recentnih ljudi, eksperimentalne metode u mukogingivalnoj kirurgiji, oralna imunologija, protokoli i evaluacija liječenja kliničkih entiteta u oralnoj medicini i parodontologiji, epidemiološke studije o oralnom zdravlju, organizacija stomatološke zaštite u svrhu unaprjeđenja oralnog zdravlja.

Bogat životni opus

Njegova bibliografija sadržava više od 400 referencija – znanstvenih i stručnih radova, projekata, udžbenika, monografija, kongresnih referata, predavanja, recenzija, popularnih članaka, mentorstava u magisterijima i disertacijama.

Objavio je 313 stručnih radova, priredio 11 znanstvenih projekata, objavio osam udžbenika, radio na osam monografija. Osim znanstvenog rada, obavljao je i dužnosti glavnog tajnika Društva liječnika BiH, upravitelja Klinike Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te zastupnika Zdravstveno-socijalnog vijeća Skupštine SR BiH za općine Široki Brijeg, Posušje i Grude. Bio je član Balkanske medicinske unije, British Society of Periodontology, Europskog znanstvenog društva za karijes (ORCA), Commision Oral Health, Research and Epidemiology FDI (CORE), European Association for Oral Medicine (EAOM). Predavao je i na poslijediplomskom studiju u Ljubljani.

Uz to, imao je i niz drugih dužnosti, kao što su zamjenik predsjednika Poslovodnog odbora UMC-a Sarajevo, prorektor za nastavu i znanost Univerziteta u Sarajevu, predsjednik Organizacijskog odbora Sveučilište-danas u Dubrovniku, predsjednik Udruge stomatologa Jugoslavije, član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, predsjednik Glavne podružnice HKD-a “Napredak” u Zagrebu, potpredsjednik Središnje uprave HKD-a “Napredak” u Sarajevu te član Upravnog odbora Fonda za stipendiranje Ivo Andrić – Vladimir Prelog HKD-a “Napredak” Sarajevo.

Bibliografski institut SAD-a 1996. godine uvrstio ga je u adresar Distinguish Leadership. Godine 1999. organizirao je podružnicu HKD-a “Napredak” u New Yorku. Bio je i član Hrvatskog društva za znanost i umjetnost Sarajevo te predsjednik Odbora za etiku i deontologiju Hrvatske stomatološke komore Zagreb, kao i jedan od dvaju glavnih urednika časopisa ANU BiH Acta Medica Academica (od 2005. do 2015).

Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima su nagrada “Veselin Masleša” i “27. juli”. U organizaciji ANU BiH, Stomatološkog fakulteta Univerziteta Sarajevo i Komore liječnika stomatologa FBiH 2011. godine radno i svečano obilježio je 80 godina života i 60 godina pripadnosti stomatologiji. Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjelu medicinskih znanosti izabran je 2002., a za redovitog 2008. godine, navodi se u priopćenju.

Facebook komentari