Tjedni Komentar”1945-Zrtve ” POPIS STRIJE~JANIH tiRVATA U ZAGREBU (1) “

0
947

MOŽE LI ITKO NORMALAN SLAVITI ULAZAK TAKVE 

VOJSKE U ZAGREB KAO OSLOBOĐENJE 

– put u javnost- Tzv.razg partizanskim edniee ubojstvima – smrtovniee koji SMirogoja ostavljaju bezteksta – dokazi o

  • POPIS STRIJE~JANIH tiRVATA U ZAGREBU (1) 

Čim su ušli u Zagreb, Titovi su partizani ubijali nasumice bez provjere, istrage i suda građane na ulicama, raskrižjima, parkovima, trgovima, u dvorištima, pred kućama 

~ –,.ir.P ,..,-/J.-;Tr.:–r r::::””” •• ~._.~ .-~– 

fRAZGLEnllllrA ·H •••• ~.”A RAZGLEDN ICK -r– . 

PARTIZANSKA I KOMUNISTiČKA 

REPRESIJA J ZLočINJ U HRVATSKOJ 1944.-1946. 

DOKUMENTI 

ZAGREB I SREDlŠNJA HRVATSKA 

Piše: Samo IGOR VUKIĆ 16 godina imao je Za- grepčanin Zvonimir Punčec kad su 8. svibnja 1945. godine partizani predvođeni 45. srp- skom divizijom, ušli u Zagreb. Vojska Nezavisne Države Hrvatske na- pustila je glavni hrvatski grad bez bor- be. Partizanska 20. srpska brigada (iz sastava 45. divizije), prešla je Savu u 

RAZGLEDNICA 

osjećaja svemoći u gomili, koji čovjeku pomuti pamet, uz poticanje komesara i zapovjednika. 

Iz podebijega svežnja “razglednica” odabrali smo neke karakteristične slu- čajeve. Darko Medanić bio je tek malo stariji od sugrađanina Zvonimira. Bio je đak pomorske trgovačke akademije, 22-godišnjak, neoženjen. Ubijen je na Mirogojskoj cesti, u 18 sati. .Vulnus sclopetariurn”, napisao je razgledač mr- 

Ubijali su na Zrinjevcu, Maksimiru, Markuševcu, Podsljemenu, u Vlaškoj, Mirogojskoj, Šestinama … 

Tzv.razglednice, smrtovnice – dokaz da su Hrvati ubijani na ulicama 

10.30 kod Trnja i krenula prema sredi- štu grada. Mladi Zagrepčanin Zvonimir Punčec, sin radnika Stjepana i Marice, ubijen je na ulazu u Maksimir u Il sati navečer toga istog dana. 

Njegovo ubojstvo zabilježeno je u tzv. razglednicama, odnosno obrascima s potvrdama o smrti, koje su sastavlja- li gradski mrtvozornici (razgledači mr- tvaca), nakon što bi tijela ubijenih bila dovezena u mrtvačnicu na groblje Miro- goj. “Razglednice” s Mirogoja nalaze se uzagrebačkom gradskom arhivu. 

Prema “razglednicima”, koje eksklu- zivno objavljujemo, sudbina slična onoj dječaka Zvonimira Punčeca, stiglaje već tih prvih dana, nakon ulaska partizana, još nekoliko stotina Zagrepčana. Ubijani su na ulicama, raskrižjima, parkovima, trgovima, u dvorištima, pred kućama. Bez provjere, istrage ili suda. Ubijani su iz mržnje, iz obijesti osvajačke vojske, 

Vijesti - BiH - Crvena stijena: Od strane UDBA-e odvođeni na ...

tvaca dr. Vladimir Nothig. U prijevodu 

ubijen. Ladislav Jakoplić, star 33 godine “prostrijelna rana”. 

iza sebe je ostavio suprugu Anu. Isti razlog smrti, prostrijelna rana, 

Dio partizanske soldateske iz 45. srp- naveden je i za oružničkoga poručnika 

ske di izije, uputio se prema Vlaškoj uli- Antona Kmača, također 22 godišnjaka. 

ci 116 gdje je bilo sjedište radio postaje, On je već imao suprugu. Ubijen je u 5 

Hrvatskoga krugovala. Bili su to partiza- sati popodne, kako stoji u razglednici 

ni iz 20. i 24. srpske brigade. U susret su koju je ispunio dr. Josip Barlot, gradski 

im izašli pred tavnici “pete kolone”, tzv. zdravstveni nadzornik. Kmač je ubijen u 

ilegalno&a zagrebačkog štaba, Duško Ljubljanskoj ulici. 

Doder i Zi ana emčić. Sreli su se točno Trgovac Kančo I. Stavrev, star 45 go- 

u 11.20 ati. ešto manje od sata proteklo dina, pripadnik velike zajednice zagre- 

je od partizanskoga prelaska preko Save. bačkih Bugara, vrtlara itrgovaca, ubijen 

Susret se zbio otprilike u blizini sa- je 8. svibnja u Jurjevskoj ulici. Strašna 

dašnjega Autobusnog kolodvora. Doder sudbina stigla je i Ladislava Jakoplića, 

je obavijestio zapovjednika 20. brigade po zanimanju perača prozora. Tko zna 

Vojina Vidovića da se oko radija vode što je bio neposredni povod da bude ubi- 

borbe. Srpskim su partizanima pokaza- jen tog 8. svibnja u Harambašićevoj uli- 

li kako se najbrže može doći do Vlaške ci. Ponovo je .vulnus sclopetarium ab- 

ulice. dominis” (prostrijeina rana trbuha), bio 

Sudeći po Doderovoj obavijesti da se razlogom smrti. Dr. Alfons Agić dodao 

ondje već “vO(ie borbe”, dio ubojstava je i, da ne bude sumnje, na hrvatskom: 

toga dana vrlo vjerojatno može se pri- 

HRVATSKI TJEDNIK 16 VERITAS VINCIT 

Ni pisati itoj skupinici ideoloških fanatika koji su iskoristili vakuum vlasti u glav- nom gradu. Razglednice pokazuju da su neki Zagrepčani bili ubijani u stanovima i na ulici, već i u noći sa 7. na 8. svibnja. 

A prema potvrdi o smrti izdanoj baš za taj 8. svibnja, malo prije no što će Doder doći na sastanak s nadirućim partizani- 

Partizani proslava su 11: svibnja nije mogla organizirali proći miting bez na Trgu mrtvih bana Jelačića, protivnika na kojemu 

je govorio zapovjednik II. armije general Koča Popović. 

Ni ta usiljena predstava nije mogla proći bez mrtvih. Prema mirogojskim smrtovnicama upravo sTrga bana Jelačića dovezen je mrtav domobran sprostri- jeinom ranom na prsima. ma, ubijen je u 11 sati Nikola Bartoš, tehnički činovnik Radio stanice Zagreb. I točno piše mjesto smrti: radio stanica, 

ubijen i ličilački obrtnik Jakob Burić, Vlaška 116. Bartoš je imao 36 godina. 

star 49 godina. U isto vrijeme ubijen je još jedan mla- 

Redarstveni stožerni vodnik Cvitan dić, 18-godišnji Josip Kružić, staklarski 

Bule strijeljanje 8. svibnja u 7 sati nave- pomoćnik. Pucali su u njega u 11 sati 

čer na ulazu u Maksimir. U “razgledni- 

Građani Zagreba partizanima: Tko vasje zvao? 

stuje prepričao doživljaj partizana Miće Popovića, kasnije slikara, filmaša isurad- nika Dobrice Cosića. Popović je bio u skupini kojaje preko Save prešla mostom kod Jakuševca i Zapruđa (20. srpska bri- 

na ulici kod Maksimira. S prostrijeI- nom ranom dovezen je u mrtvačnicu na Mirogoj. Samo dvije godine stariji od Kružića bio je Ladislav Čonč.-ubijen u Šestinama tog dana poslije podne. 

Ni središte grada nije bilo pošteđeno. Privatni činovnik. Gustav Carić, 46 go- dina, bio je prostrijeljen na Zrinjevcu, u 3 sata poslije podne. “Ubojstvo”, bio je jasan mrtvozornik, dr. othig, ispunja- vajući potvrdu o njegovoj smrti. S Ca- rićem vrlo vjerojatno ubijen je i Mato ovosei, postolarski pomoćnik u čijoj se razglednici na odi isto mjesto i vri- jeme smrti: Zrinje ac, 8. svibnja 1945. u 3 poslijepodne. a Zrinjevcu je tada 

eu” je upisano baš tako: strijeljan. Imao 

gada). Nakon što su prešli most naišli su je 39 godina. Sat kasnije u Heinzelovoj 

na skupinu Zagrepčana koji su stajali kraj 6, pred kućom, ubijen je Slavo Hočevar, 

ceste. Jedan od njih je “podrugljivo do- po zanimanju graditelj, 54 godine. 

bacio, onako na purgerskom”: ,,A kaj vi Trgovac Matija Obad oslobođen je od 

tu delate, ko vas je zval?” “Onda se netko života u Sesvetskom Kraljevcu. Barica 

od tih partizana razjario i u te Zagrepča- Pšenička stradala je u 8 sati uvečer u 

ne, ili ujednog od njih, ispalio iz mitralje- Ksaverskoj. Mate Markovina ubijen je 

za nekoliko rafala”, napisao je Hudelist. ,,kraj Save”. 

Mrtvozornici su tih dana imali pune Zagrebački novinar Darko Hudelist 

ruke posla. Na Mirogoj su dovožena pisao je o ulasku partizana u Zagreb u 

tijela bez dokumenata pa su mrtvozor- tjedniku Globus, u članku objavljenome 

nici mogli samo zabilježiti” . . muš- 2013. godine. Kao izvor koristio se raz- 

ki, civil”,,, .N., arodna zaštita”,,, . govorima sbeogradskim intelektualcima 

. muški” i u obrasce upisivati brojeve ipolitičarima, koji su kao mladi partizani 

kako bi ih u dokumentima mogli razli- sudjelovali u osvajanju Zagreba. U tek- 

kovati ieventualno kasnije identificirati. 

Niz ubijenih je u Šestinama: Vilim Nakon Na proglašenja 10. a travnja 8. hrvatske svibnja države 1941. serija 10. bez ubojstava, 

Ivan, đak medicinar, star 19 godina, podvornik Josip Matković (25 godina), smrti 

strojobravar Tomo Zubak (24 godine) … Ubijanja su se nastavila i sutra, i preko- 

travnja i ulaska njemačkih trupa u Zagreb nisu zabilježeni slučajevi takvih ubojstava. Ni 10. travnja, ni dani- ma poslije. No 8. svibnja 1945. i u danima koji su slijedili, kao što se vidi iz smrtovnica groblja Mirogoj, ritam zločina počeo je snažno ubrzavati. 

sutra i sljedećih dana. Bilaje to uvertira za naredne tragične događaje, na stra- tištima u Markuševcu i Podsljemenu, u Maksimiru, u Zaprešiću i okolici, na mjestima kao što su Jazovka, Rakov PO- tok, ibrojnim drugima. 

hrvatski.list@hi.t-com.hr 17 7. svibnja 2020. 

Vrijeme Prezime i ime Rođen Presude Vojnog suda Način izvršenja smrti (mjesto, godina) KZP(broj ivrijeme) presude 

  1. V. 1945. Sorić Nikola Preko, 1904. 614/5. V. 1945. strijeljanje 15.V.1945. Draženović Nikola Brinje, 1906. 613/11. V.1945. strijeljanje. Orlović Vladislav’ Zagreb, 1898. 6/15. V.1945. strijeljanje Orlović Zdenko Zagreb, 1923. 5/15. V.1945. strijeljanje Šok Hubert Bjelovar, 1921. 7/14. V.1945. strijeljanje 17. V. 1945. Eisner Erik Beč,1923. 9/17, V. 1945. strijeljanje Galinger Walter Trst, 1900. 26/20. V.1945. strijeljanje Žardin Stjepan Dubovica (Ludbreg), 1899. 16/15. V.1945. strijeljanje 18. V. 1945. Balković Stjepan Valpovo, 1917. 1945. strijeljanje Skenderović Milivoj Zagreb, 1911. 585/17. V.1945. strijeljanje 19. V. 1945. Baričević Franjo Lovinac, 1918. 553/14. V. 1945. strijeljanje Sarvaš Rudolf Odžaci, 1908. 688/15. V. 1945. strijeljanje 20. V.1945. Biškupović Nikola Gor. Pazarište (Perušić), 1909. 514/15. V.1945. strijeljanje Butorac Krsto Pazarište (Perušić), 1920. 3/20. V.1945. strijeljanje Demšić Ivan Zagreb, 1910. 694/15. V.1945. strijeljanje Guba Ivan Samatovci (Valpovo), 1902. 643/17. V.1945. strijeljanje Kaftanić Nikola Rijeka, 1902. 622/13. V.1945. strijeljanje Kobal Zvonimir Zagreb, 1920. 544/16. V.1945. strijeljanje Majcenić Vatroslav Maruševac (Ivanec), 1913. 727/15. V.1945. strijeljanje Plećaš Petar Otočac, 1891. 650/15. V. 1945. strijeljanje Zec-Tenžera Stjepan Sinj,1905. 530/16. V.1945. strijeljanje 22. V. 1945. Klarić Oto Pula, 1914. 636/17. V. 1945. strijeljanje Morić Slobodan Trst, 1893. 36/22. V.1945. strijeljanje Slopšek Dragutin Vrdnik (Irig), 1920. 543/18. V.1945. strijeljanje Štimac Josip Skrad, 1901. 40/22. V. 1945. strijeljanje Vukelić-Branko Zagreb, 1921. 541/18. V.1945. strijeljanje 23. V. 1945. Herceg Marijan Zagreb, 1923. 54/23. V. 1945. strijeljanje Jakovac Vjekoslav Bel (Delnice), 1912. 686/18. V. 1945. strijeljanje Lekčević Martin [?] (SAD), 1912. 50/23. V. 1945, strijeljanje Šranc Čedomir Zagreb, 1920. 47/23. V. 1945. strijeljanje Zamola Alma Bos. Gradiška, 1923. 44/23. V. 1945. strijeljanje 24. V. 1945. Brcko Mijo Greda (Dugo Selo), 1902. 526/19. V. 1945. strijeljanje Derenčinović Josip Bašćanska Draga, 1916. 759/18. V. 1945. strijeljanje Jurković Ivan Dubrava (Otočac), 1914. 760/18. V.1945. strijeljanje Marjanović Mile Zavalje (Bihać), 1910. 757/18. V.1945. strijeljanje Sorin Vladimir Sremska Mitrovica, 1900. 63/24. V. 1945. strijeljanje Sudar Silvije .- Pula, 1894. 62/24. V. 1945. vješanje Uhoda Stanko Preko, 1903. 761/18. V.1945. strijeljanje 25. V. 1945. Franješević Petar Donji Varoš (N. Gradiška), 1884. 789/16 V. 1945. strijeljanje Matan Ivan Karlovac, 1898. 621/20. V.1945. strijeljanje Platzer Antun Zagreb, 1895. 746/15. V.1945. strijeljanje 26. V. 1945. Budija Ivan Ivanci,1897. 70/26. V. 1945. strijeljanje 

Dovčik Nada Senj, 1920. 68/26. V. 1945. vješanje Hercigonja Rudolf Zagreb, 1913. strijeljanje Krizmanić Petar Zagreb, 1922. 644/20. V.1945. strijeljanje Škrobot Rudolf Zlatar, 1896. 67/45 strijeljanje Ušljebrka Šime Bjelina (Benkovac), 1912. 402/11. VII. 1945. strijeljanje 27. V.1945. Adamović Božidar Ljubljana, 1899. 86/27. V.1945. strijeljanje Bilokapić Nikola Omiš,1907. 77/27. V.1945. strijeljanje Domić Josip Senj,1906. 79/27. V. 1945. strijeljanje Dunkić Paško Šibenik, 1903. 682/22. V.1945. strijeljanje Jug Franjo Ljubljana, 1910. 80/27. V.1945. strijeljanje Kovač Krsto Šibenik, 1905. 539/21. V.1945. strijeljanje Lepčin Andrija Zagreb, 1922. 75/22. V.1945. strijeljanje Ozmec Ivan Globočac (Lufbreg), 1914. 619/20. V.1945. strijeljanje Pavletić Slavko Zagreb, 1914. 85/23. V.1945. strijeljanje Šnajder Viktor Vladislavci, 1905. 754/15. V. 1945. strijeljanje 28. V. 1945. Beniš Emil Sarajevo, 1898. 17/27. V. ~45. strijeljanje 

HRVATSKI TJEDNIK 18 VERITAS VINCIT 

Vrijeme Prezime i ime Rođen Presude Vojnog suda Način izvršenja smrti (mjesto, godina) KZP(broj ivrijeme) presude 

Galić Andrija Kupres, 1922. 719/20. V. 1945. strijeljanje Gudelj-Bigić Mate Podbablje, [?) 7./27. V. 1945. strijeljanje Haramija Ivan Zagreb, 1900. 703/22. V.1945. strijeljanje Kovačić Jakob Vidovec, 1906. 94/28. V.1945. strijeljanje Ladnjarević Ivan Gorjani, 1908. 95/28. V.1945. vješanje Slamić Marija Sušak,1923. 6/26. V. 1945. strijeljanje Sllšković-Slarnić Mislav Mokro (Mostar), 1920. 5/20. V.1945. strijeljanje Suhreški Ivan Lepoglavska Purga, 1900. 96/28. V.1945. strijeljanje Šiber Paula Zagreb, 1919. 91/28. V.1945. vješanje Štrtak Ivan Krvarić, 1902. 21/27. V 1945. strijeljanje Tomas Ante Drinovci, 1912. 93/28. V.1945. strijeljanje Tomašić Ankica Zagreb, 1923. 15/26. V.1945. strijeljanje 29. V. 1945. Anušić Gjuro Sombor, 1914. 105/29. V. 1945. strijeljanje Babić Andrija Jazavica (Novska), 1909. 108/29. V. 1945. strijeljanje Bosančić Ante Dugopolje, 1904. 111/29. V.1945. strijeljanje Ćorak Ivan Zagreb, 1911. 107/29. V.1945. strijeljanje Domjanić Stjepan Zagreb, 1913. 97/29. V.1945. strijeljanje Englman Branko [?], 1919. 100/29. V.1945. strijeljanje Herman Stanko Zagreb,1897. 98/29. V.1945. strijeljanje Husinec Josip Zagreb, 1923. 106/29. V.1945. strijeljanje Lozić Marko [?) 112/29. V. 1945. strijeljanje Petrović Aleksandar Opatija, 1915. 110/29. V.1945. strijeljanje Radulović Ivan Berek (Garešnica), 1902. 574/18. V.1945. strijeljanje Ranilović Baltazar Novigrad (Koprivnica), 1910. 575/29. V.1945. strijeljanje Strabić Ljudevit Cigrovac (Pregrada), 1898. 109/29. V.1945. strijeljanje 30. V.1945. Bobinac Ljubomir Vaganac, 1908. 657/24. V.1945. strijeljanje Kraljić Andrija Andraševac (D.Stubica), 1887. 695/26. V.1945. strijeljanje Panić Ante Odra, 1899. 706/24. V. 1945. strijeljanje Poljanić Boris Zagreb, 1913. 123/27. V.1945. strijeljanje Pološki Ivan Zagreb, 1900. 704/26. V.1945. strijeljanje Rukavina Nenad Dol. Petrička (Bjelovar), 1914. 647/18. V.1945. strijeljanje Sirovatka Zvonimir Zagreb, 1902. 121/26. V.1945. strijeljanje Vanjek Hugo Mostar, 1913. 118/30. V.1945. strijeljanje Žibrand Marijan Vaaraždin, 1925. 648/18. V.1945. strijeljanje 31. V. 1945. Dušak Viktor Karlovac, 1907. 131/31. V. 1945. strijeljanje Knivald Hinko Graz, 1912. 126/31. V. 1945. strijeljanje Kober Dragutin :~•. Zagreb, 1899. 133/31. V.1945. strijeljanje Stupnik Vladimir [?) 127/31. V.1945. strijeljanje 1. VI. 1945. Bujanović Veseljko Bihać, 1920. 623/24. V.1945. strijeljanje Dasović Franjo Sinac (Otočac), 1913. 139/1. VI. 1945. strijeljanje Glas Dragutin Beter (Jastrebarsko), 1908. 744/18. V. 1945. strijeljanje Lukac Ivan Donji Miholjac, 1892. 139/1. VI. 1945. strijeljanje Lutzbaner Viktor Zagreb, 1905. 135/28. V.1945. strijeljanje Mulej Darko Zagreb, 1919 151/1. VI. 1945. strijeljanje Oštrić Angelino Zagreb, 1912. 138/1. VI. 1945. strijeljanje Pavičić Grga Borićevac, 1886. 141/1. VI. 1945. strijeljanje Pavunić Vilko Vrbovac, [?) 136/1. VI. 1945. strijeljanje Sorgar Mladen Beč,1923. 150/1. VI. 1945. strijeljanje Tandarić Stjepan SI. Kobaš, 1912. 149/1. VI. 1945. strijeljanje Tomašić Tomo Strahoninec (Čakovec), 1898. 710/26. V.1945. strijeljanje 2. VI. 1945. Balog Petar Karlovac, 1905. 161/2. VI. 1945. strijeljanje Grloci Vladimir Križevci, 1918. 551/28. V.1945. strijeljanje Horvat Josip Čakovec, 1904. 160/7. IX. 1945. strijeljanje Ivančić Stanislav Zagreb, 1908. 164/2. VI. 1945. strijeljanje Jelanović Djuro Lužan (Sv.Ivan Zelina), 1903. 561/26. V.1945. strijeljanje Majer Kristof Tesillca (Čehoslovačka), 1890. 155/2. VI. 1945. strijeljanje Mihalić Stjepan Slatina (Donja Stubica), 1920. 156/2. VI. 1945. strijeljanje Orsag Josip Zagreb, 1912. 617/26. V. 1~45. strijeljanje 

hrvatski.list@hi.t-com.hr 19 7. svibnja 2020. 

Vrijeme Prezime i ime Rođen Presude Vojnog suda Način izvršenja smrti (mjesto, godina) KZP(broj ivrijeme) presude 

Sabolek Željko Grubišno Polje, 1926. 159/2. VI. 1945. strijeljanje Skebin Tomo , Zalaj (Glina), 1896. 538/30. V.1945. strijeljanje Štriga Gvozdan Zemun, 1920. 157/1. VI. 1945. strijeljanje Uršić Ivan Stinica (Senj), [?] 158/2. VI. 1945. strijeljanje Vida le Oskar Zagreb, 1900. 166/2. VI. 1945. vješanje 3. VI. 1945. Bertollvan Zagreb, 1905. 180/3. VI. 1945. strijeljanje Drvar Rudolf Zagreb, 1912. 616/25. V.1945. strijeljanje Ferlan Stjepan Zagreb, 1912. 182-45/3. VI. 1945. strijeljanje Filan Stjepan Zagreb, 1912. 182/3. VI. 1945. strijeljanje Ivanko Vilim Zagreb,1917. 172/25. V.1945. strijeljanje Oseh Oskar Zagreb, 1922. 177/3. VI. 1945. strijeljanje Pari Dragutin Luđbreg, 1917. 181/3. VI. 1945. strijeljanje 4. VI. 1945. Bašagić Josip Zagreb, 1883. 189/4. VI. 1945. strijeljanje Balić Franjo Zagreb, 1922. 20/3. VI. 1945. strijeljanje Dvoršćak Ivan Desinić (Pregrada), 1900. 202/4. VI. 1945. strijeljanje Faber Stjepan Zagreb, 1905. 24/3. VI. 1945. strijeljanje Gabler Rudolf Grubišno Polje, 1922. 208/4. VI. 1045. strijeljanje Golubić Milan Sveti Martin pod Okićem, 1912. 38/3. VI. 1945. strijeljanje Grabušek Neđeljko Ličko Petrovo Selo, 1920. 204/4. VI. 1945. strijeljanje Grilec Ladislav [?] 531/31. V. 1945. strijeljanje Horvatić Paulina Čerević (Dok), 1921. 199/4. VI. 1945. strijeljanje Jagarić Anton Antin (Vukovar), 1913. 200/4. VI. 1945. strijeljanje Jurinjak Milivoj Prozor, 1917. 195/4. VI. 1945. strijeljanje Jusufbegović Štefa Karlovac, 1896. 1974. VI. 1945. strijeljanje Klenkar Ivan Gračani, 1913. 1964. VI. 1945. strijeljanje Ljubić Stjepan Bistra (Stubica), 1909. 11-3134/4. VI. 1945. strijeljanje Milić Marija Sv.Petar (Slovenija), 1907. 198/4. VI. 1945. strijeljanje Novoselec Stjepan Kraj Gornji, 1916. 42/3. VI. 1945. strijeljanje Olujić Čorić Stjepan Lovreće (Imotski), 1900, 203/4. VI. 1945. strijeljanje PašaAnkica Zagreb, 1928. 191/4. VI. 1945. strijeljanje Pintarić Ferdo Čemalovac (Kraljevec na Sutli), 1893. 201/4. VI. 1945. strijeljanje Pod Antun Erdevik (Ilok), 1892, 39/3. VI. 1945. strijeljanje “\ Podvoršak Vjekoslav Zagreb, 1923. 185/4. VI. 1945. strijeljanje Radošević Stjepan Ivanić (Čazma), 1908. 207/4, VI. 1945. strijeljanje Rukavina Branko Drežnik-Grad, 1901. 10/27. V.1945. strijeljanje Sertić Albert: Rijeka, 1898. 205/4. VI. 1945. strijeljanje Tot Antun Zagreb, 1925. 34/3. VI. 1945. strijeljanje Vunetić Marija Stenjevac, 1902. 190/4. VI. 1945. strijeljanje 5. VI. 1945. Benc Milan Stankovci (Benkovac), [?] 

Canki Stjepan Zagreb,1907. 658/30. V. 1945. strijeljanje Dijanović Miroslav Zagreb, 1921. 216/5. VI. 1945. strijeljanje llijaš Dragutin Zagreb, 1921. 213/5. VI. 1945. strijeljanje Klanac Luka Posedarje (Benkovac), 1902. /5, V.1945. strijeljanje Kranjčec Dragutin Radoboj, 1917. 217/5. VI. 1945. strijeljanje Magdalenić Gjuro Djakovo, 1914. 211/5. VI. 1945. strijeljanje Martinec Zvonimir Zagreb, 1920. 214/3. VI. 1945. strijeljanje Pevec Vinko Totovec (Čakovec), 1916. 673/1. VI. 1945. strijeljanje Smoiko Slavko Zagreb, 1921. 670/29, V.1945. strijeljanje 6. VI. 1945. Andrijašević Milenko Ivanić Grad, 1915. 221/6. VI. 1945. strijeljanje Butorac Stevo Banja Luka, 1900. 209/1. VI. 1945. strijeljanje 7. VI. 1945. Borić Marko Brinje, 1910, 223/7. VI. 1945. strijeljanje Budak Mile Sveti Rok, 1889. 1046/6. VI. 1945. strijeljanje CankiPavao Nin, [?] 1051/6. VI. 1945. strijeljanje Krvavica Ivan Kovačići (Knin), 1917. 618/29. V.1945. strijeljanje Makanec Julije Sarajevo, 1904. 1049/6. VI. 1945. strijeljanje Mandić Nikola Travnik, 1869, 1048/6. VI. 1945. strijeljanje Pal Ivan Rijeka, 1914. 224/7. \(1.1945. strijeljanje Pološki Rudolf Zagreb, 1905. 228/7. VI. 1945. strijeljanje 

HRVATSKI TJEDNIK 20 VERITAS VINClT 

Vrijeme Prezime i ime Rođen Presude Vojnog suda Način izvršenja smrti (mjesto, godina) KZP(broj ivrijeme) presude 

Reberski Ivo Zagreb, 1907. 183/26. VI. 1945. strijeljanje Rukavina Juraj Perušić, 1898. 1045/6. VI. 1945. strijeljanje Stapić Ivan Zagvozd, 1918. ‘753/1. VI. 1945. strijeljanje Steinfel Nikola Zlarin (Šibenik), 1889. 1050/6, VI. 1945. strijeljanje Strelec Mihajlo Lubna (Ukrajina), [?) 225/7. VI. 1945. strijeljanje Šaka Rudolf Zagreb, 1920. 229/6. VI. 1945. strijeljanje Tretinjak Rudolf Zagreb, 1906. 222/7. VI. 1945. strijeljanje Valenteković Vlado Zagreb, 1904. 227/7. VI. 1945. strijeljanje Vidnjević Ivan Zavalje (Bihać), 1907. 1047/6. VI. 1945. strijeljanje 8. VI. 1945. Antuš Andjelko Nova Gradiška, 1923. 247/8. VI. 1945. strijeljanje Ciganilov Mihajlo Nikolajev (Rusija), 1911. 245/8. VI. 1945. strijeljanje Grozaj Zvonimir Zagreb, 1918. 233/8. VI. 1945. strijeljanje Hajtić Petar Bjelovar, 1914. 242/8. VI. 1945. strijeljanje Javor Milan Brežice, 1924. 234/8. VI. 1945. strijeljanje Lukac Josip Donje Pazarište (Perušić), 1909. 780/3. VI. 1945. strijeljanje Medvidović Marijan Glavina (Imotski), 1902. 236/8. VI. 1945. strijeljanje Rabić Florijana [?], 1916. 214/3. VI. 1945. strijeljanje Spreiser Miroslav Apatin, 1913. 243/8. VI. 1945. strijeljanje 9. VI. 1945. Davidovski Zlatan Zagreb, 1908. 248/9. VI. 1945. strijeljanje Držić Vladimir Brestovije (Samobor), 1917. 767/ /3.VI. 1945. strijeljanje Knežević Antun Ključ, 1910. 1903/7. VI. 1945. strijeljanje Lončarić Vilim Bjelovar, 1900. 249/9. VI. 1945. strijeljanje Sučić Zvonimir Novi Slankamen, 1902. 252/9. VI. 1945. strijeljanje Šarić Tomo Pakoštani, 1898. 564/6. VI. 1945. strijeljanje Školnik Ivan Cvetlin, 1913. 565/6. VI. 1945. strijeljanje Varelija Vladimir Požeški Brestovac, 1921. /I.VI.1945. strijeljanje 10. VI. 1945. Albrecht Dragutin Zagreb, 1883. 85/9. VI. 1945. strijeljanje Anzulović Marko Novigrad n/M, 1915. 689/5. VI. 1945. strijeljanje Babić Jakov Klada (Senj), 1907. 743/3. VI. 1945. strijeljanje BešGjuro Zemun, 1890. 22/9. VI. 1945. strijeljanje Foret Vladimir Zagreb, 1920. 667/2. VI. 1945. strijeljanje Frankić Ankica Opanci (Split), 1927. 699/2. VI. 1945. strijeljanje Gogdan Martin Šemovci, 1906. 79/9. VI. 1945. strijeljanje Hastl Vatroslav Zagreb, 1895. 28/9. VI. 1945. strijeljanje Iveković Marija ~~ Zagreb, 1911. 252/10. VI. 1945. strijeljanje Jedvaj Anton Ivanec, 1902 83/9. VI. 1945. strijeljanje Juršić Ljudevit Zagreb,1917. 102/9. VI. 1945. strijeljanje Jurak dr. Ljudevit Zalug (Pregrada), 1881. 86/9. VI. 1945. strijeljanje Kraus Antun Darda, 1921. 737/4. VI. 1945. strijeljanje Lugarić Dragutin Zagreb, 1916. 518/5. VI. 1945. strijeljanje Lugarić Ivan Rijeka, 1913. 518/5. VI. 1945. strijeljanje Maček Dragutin Zagreb, 1909. 550/7. VI. 1945. strijeljanje Majsec Stjepan Sv.KrižZačretje, 1890. 751/2. VI. 1945. strijeljanje Ružak Zvonimir Ogulin, 1923. 669/5. VI. 1945. strijeljanje Simončić Ivan [?], 1906. 253/10. VI. 1945. strijeljanje Štrok Blaž Vižovlje (Klanjec), 1901. 591/4. VI. 1945. strijeljanje 11. VI. 1945. Cesarac Zdravko Krapina, 1920. 241/8. VI. 1945. strijeljanje 

Kobeščak Maks Orehovica (Zlatar), 1908. 260/11. VI. 1945. strijeljanje, Matešić Slavko Diklo (Biograd n/M), 1915. 508/1. VI. 1945. strijeljanje Mazur Edmund Novi Sad 1895. 258/11. VI. 1945. strijeljanje Oljica Josip Sukošan, 1907. 758/5. VI. 1945. strijeljanje Paradžik Valerija Tuzla, 1926. 255/11. VI. 1945. strijeljanje Pleše Rafael Stare Laze(Delnice), 1908. 257/11. VI. 1945. strijeljanje UzorinacViktor Zagreb, 1919. 763/2. VI. 1945. strijeljanje 12 VI. 1945. Babić Ivan Bugojno, 1904. 272/12. VI. 1945. strijeljanje Belanić Bartol Piščetka (Netretić), 1908. 269/12. VI. 1945. strijeljanje Cvetetić Jeronim Zagreb, 1925. 271/1~. VI.••1945. strijeljanje Dvoršćak Mijo [?) 262/12. VI:”1945, strijeljanje 

hrvatski.list@hi.t-com.hr 21 7. svibnja 2020. 

Vrijeme Prezime i ime Rođen Presude Vojnog suda Način izvršenja smrti (mjesto, godina) KZP (broj i vrijeme) presude 

FadStjepan Županja, 1917. 268/12. V1.1945. strijeljanje Hameršmid Drago Gospić, 1904. 270/12. VI. 1945. strijeljanje Jović Mijat Gradačac, 1895. 563/9. VI. 1945. strijeljanje Kalarnek Mijo Novoseljani (Bjelovar), 1920. 735/2. VI. 1945. strijeljanje Kremzir Dušan Zagreb, 1914. 532/8. VI. 1945. strijeljanje Mihić Frane Preko, 1913. 261/12. VI. 1945. strijeljanje Novak Vjekoslav Zagreb, 1924. 722/7. VI. 1945. strijeljanje Petanjek Dragutin Zagreb, 1920. 273/12, VI. 1945. strijeljanje Rakovac Krešimir Zagreb, 1921. 266/6. VI. 1945. strijeljanje Rukavina Stevo Novo Selo (Petrinja), 1912. 264/12. VI. 1945. strijeljanje Šantić Nikola Gostinjac (Krk), 1908. 267/12, VI. 1945. strijeljanje Varga Dragutin Zlatar, 1914. 263/12. VI. 1945. strijeljanje Vreš Stjepan Ravnica (Klanjec), 1896. 533/6, VI. 1945. strijeljanje Zilii Ferdinand Daruvar, 1927. 265/12. VI. 1945. strijeljanje 13. VI. 1945. Fjodorov Sergej Novočerkask (Rusija), 1895. 276/13. VI. 1945. strijeljanje Harald Lagus Estonija, 1891. 273/13. VI. 1945. strijeljanje Kalić Božidar Klanjec, 1891. 696/7. VI. 1945. strijeljanje Korda Franjo Sarajevo, 1900. 274/13, VI. 1945. strijeljanje Razum Ivan Zagreb, 1922. 278/13. VI. 1945. strijeljanje Vindaner Josip Belojevka, 1912. 277/13. VI. 1945. strijeljanje Žumberac Ivan Gospić, 1919. 691/7. VI. 1945. strijeljanje 14. VI. 1945. Cerovski Dragutin Zagreb, 1913. 764/7. VI. 1945. strijeljanje Čorak Vjekoslav Sarajevo, 1922. 639/4. VII. 1945. strijeljanje Pajdaš Juraj Sveti Juraj (Senj), 1911. 110/12. VI. 1945. strijeljanje 15. VI. 1945. Habić Jerko Vrbnik (Krk), 1911. 739/4. VI. 1945. strijeljanje Mojzeš Zvonko Zagreb, 1922. 282/9, VI 1945. strijeljanje Resnik Branko Zagreb, 1922. 597/11. VI. 1945. strijeljanje Sorman Milan Zagreb, 1897. 674/9. VI. 1945. strijeljanje Štajerec Antun Družbinec (Varaždin),. 1901. 698/9. VI. 1945. strijeljanje 16. VI. 1945. Becić Adolf Nova Gradiška, 1890. 485/15. VI. 1945. strijeljanje Biondić Tomislav Brinje, 1899. 773/12. VI. 1945. strijeljanje Boltek Vatroslav Dragović (Pakrac), 1897. 105/15. VI. 1945. strijeljanje Bukovski Alojz Ribnica (Brežice), 1907. 286/16. VI. 1945. strijeljanje Džal Živko Bihać, 1915. 226/16. VI. 1945. strijeljanje Fotter Franjo Vodaljenović, 1892. 284/16. VI. 1945. strijeljanje Fotter Lina Beč,180. 285/16. VI. 1945. strijeljanje Fuluman Sla~a Zagreb, 1906. 289/10. VI. 1945. strijeljanje Guberina Slavko Sonković, 1918. 164/16. VI. 1945. vješanje Kišpatić Franjo Zagreb, 1913. 166/15. VI. 1945. strijeljanje Kraus Franjo Zagreb, 1912. 287/9. VI. 1945. strijeljanje Pavletić Ivan Podlapača, 1913. 124/15. VI. 1945. strijeljanje Rožman Slavko Udbina, 1898. 120/16. VI. 1945. strijeljanje Smolković Stjepan Petrinja, 1884. 105/15. VI. 1945. strijeljanje Stiplošek Viiim Budimpešta 288/10. VI. 1945. strijeljanje 17. VI. 1945. Bergles Vida Ponikva (Celje), 1922. 587/17. V. 1945. strijeljanje Bezuk Dragutin Fraterščica (Zagreb), 1901. 586/14. VI. 1945. strijeljanje Fižov Dragutin Tuzla, 1910. 292/17, VI. 1945. strijeljanje Fučić Živko Zagreb, 1921. 294/11. VI. 1945. strijeljanje Furač Miroslav [7], 1925. 620/1. VI. 1945. strijeljanje Guhov Aleksandar [7] (Rusija), 1908. 290/10, VI. 1945. strijeljanje JakIić Josip Beč,1910. 297/17. VI. 1945. strijeljanje Jurčić Filip Zagreb,1907. /17. VI. 1945. strijeljanje Kos Branka Zagreb, 1925. 300/17, VI. 1945. strijeljanje Lisac Ljerka Zagreb, 1926. 299/17. VI. 1945. strijeljanje Mirt Aleksandar Mlada Boleslava (Čehoslovačka), 1914. 14 295/11. VI. 1945. strijeljanje Presečki Dušan Samobor, 1919. 299/17. VI. 1945. strijeljanje Špoljar Josip Zagreb, 1920. 714/9. VI. 1945. strijeljanje Štajcer Ivan Rijeka, 1898. 293/17. VI. 1945. strijeljanje .. ‘,: 

HRVATSKI TJEDNIK 22 VERITAS VINCIT 

Vrijeme Prezime i ime Rođen Presude Vojnog suda Način izvršenja smrti (mjesto, godina) KZP(broj ivrijeme) presude 

Tihobrazov Georg Riga, 1884. 291/10. V. 1945. strijeljanje 18. VI. 1945. Belković Ivan I Đelekovac, [?] 195/16. VI. 1945. strijeljanje Berger Renata Reval (Estonija), 1898. 304/18. VI. 1945. strijeljanje Filipović Milivoj Bjelovar, 1910. 107/22. VI. 1945. strijeljanje Hočevar Zlatko Zagreb, 1920. 107/17. VI. 1945. strijeljanje Lončarević Mato Novska, 1916. 598/15. VI. 1945. strijeljanje Mehmedović lIijas Pisak (Tetovo), 1906. 91/17. VI. 1945. strijeljanje Metzger Josip Šenbor, 1886. 107/17. VI. 1945. vješanje Sabljak Adolf Kerezi (Češka), 1886. 169/17. VI. 1945. vješanje Skočilović Anica Kustošija, 1924. 527/14. VI. 1945. strijeljanje Šćerbec Gjuro Zagreb, 1906. 611/13. VI. 1945. strijeljanje Vuković Milan Ogulin, 1912. 67/14. VI. 1945. strijeljanje 20. VI. 1945. Tomljenović Martin Tmovac (Gospić), 1911. 709/14. VI. 1945. strijeljanje 21. VI. 1945. Klemenčić Mato Brodski Drenovac, 1903. 167/20. VI. 1945. strijeljanje Kreser Dragutin Nova Gradiška, 1913. 162/20. VI. 1945. strijeljanje Kubin Rikard Trst, 1883. 162/20. VI. 1945. strijeljanje Maras Luka Vlaško Polje (Otočac), 1900. 645/15. VI. 1945. strijeljanje Pavlić Metod Ogulin, 1895. 136/20. VI. 1945. strijeljanje Švob Branko Ravna Gora, 1920. 165/20. VI. i945. strijeljanje Župančić Branko Budimpešta, 1906. 771/21. VI. 1945. strijeljanje 22. V1.1945. Kožić Antonija Supetar, 1909. 649/19, VI. 1945. strijeljanje 23. VI. 1945. Veseli Antun Zagreb, 1925. 180/22. VI. 1945. strijeljanje 24. VI. 1945. Komarevski Antun Balki (Rusija), 1893. 193/22. VI. 1945. strijeljanje Milinović Ivan Mezinovac Parušić, 1917 .. 537/20. V. 1945. strijeljanje 25. VI. 1945. Buljan Viktorija Zagreb, 1920. 524/20. VI. 1945. strijeljanje Nikolajski Petar Znižnije Čirska (Rusija), 1897. 113/22. VI. 1945. strijeljanje Pitner Josip Wiener Neustadt, 1912. 305/25. VI. 1945. strijeljanje Rački Josip Naglići (Delnice), 1914. 724/19. VI. 1945. strijeljanje 26. VI. 1945. Hangster dr. Ivan Sajach (Austrija), 1882. 310/27. VI. 1945. strijeljanje Oršanić Ivica Vukovar, 1927. 309/23. VI. 1945. strijeljanje Tončić Dragutin Stari Gradac (Virovitica), 1913. 307/26. VI. 1945. strijeljanje 27. VI. 1945. August Stjepan Kutjevo, 1897. 195/25. VI. 1945. strijeljanje Bogadi Ivan Trst, 1906. 186/26. VI. 1945. strijeljanje Čihak Oskar Trebinje, 1887. 172/25. VI. 1945. strijeljanje Genaz Slavko .- Zagreb, .. 178/25. VI. 1945. strijeljanje Haner Franjo Sremska Mitrovica, 1890. 188/26. VI. 1945. strijeljanje erak Žarko Bos. Gradiška, 1912. 519/24. VI. 1945. strijeljanje Kampl Emil Mostar, 1908. 197/25. VI. 1945. strijeljanje Kimar Kristina Zagreb, 1895. 312/27. VI. 1945. strijeljanje agy Ernest Koprivnica, 1902. 188/26. VI. 1945. strijeljanje ovak Mislav Žadovar [?] (Rumunjska), 1893. 178/25. VI. 1945. strijeljanje Piff1Albin Pšemisl (Poljska), 1898. 313/11-1945. strijeljanje Platz Rudolf Sarajevo, 1904. 186/26, VI. 1945. strijeljanje Žlof Ivan Zagreb, 1887. 178/25. VI. 1945. strijeljanje 28. VI. 1945. Gretić Josip Pregrada, 1892. 520/21. VI. 1945. strijeljanje Ile Viktor [?] 316/28. VI. 1945. strijeljanje Šeidllvan Zagreb, 1917. 318/28. VI. 3945. strijeljanje Šubrek Josip Zagreb, 1911. 220/26, VI. 1945. strijeljanje 29. VI. 1945. Abović Gracijan Lastva (Kotor), 1914. 572/26. VI. 1945. strijeljanje Andreović Stjepan Županja, 1924. 680/23. VI. 1945. strijeljanje Bastić Vladimir Zagreb, 1918. 215/27. VI. 1945. strijeljanje Bastijančić Petar Zagreb, 1913. 577/21. VI. 1945. strijeljanje Bošnjak Ivan Zagreb, 1904. 573/26. VI. 1945. strijeljanje Bosek Krešimir Špišić Bukovica, 1891. 552/23, VI. 1945. strijeljanje Crnko Malija Sremska Kamenica, 1878. 162/27. VI. 1945. strijeljanje Ćuk Dragutin Marinci, 1920. 580/21. VI. 1945. strijeljanje Divović Franjo Slav. Brod, 1924. 579J2L!lII. 1945. strijeljanje Ferček Vitko Zagreb, 1916. 208/27. VI. 1945. vješanje 

hrvatski.list@hi.t-com.hr 23 7. svibnja 2020. 

Vrijeme Prezime i ime Rođen Presude Vojnog suda Način izvršenja smrti (mjesto, godina) KZP (broj i vrijeme) presude 

Herceg Antun Zagreb, — 210/27. VI. 1945. strijeljanje Jelavić Francinović Kruno Split, 1942. 603/19. VI. 1945. strijeljanje Jurin Gabrijel Luka (Poznanovac), 1919. 321/28. VI. 1945. strijeljanje Podgorevc Viktor Šibenik, 1909. 676/22. VI. 1945. strijeljanje -Rotenbucher Srećko Osijek, 1882. 221/27, VI. 1945. strijeljanje Šegvić Ivan Split, 1908. 162/27. VI. 1945. strijeljanje Uzelac Jerko Smiljan, 1904. 578/21. VI. 1945. strijeljanje Živičnjak Josip Sibinj, 1913. 555/24. VI. 1945. strijeljanje 30. VI. 1945. Bartolomej Petar Bičko, 1896. 290/29. VI. 1945. strijeljanje Borisov Aleksije Slizerlung [?] (Rusija), 1894. 290/29. VI. 1945. strijeljanje Brcković Mijo Popovača, 1925. 524/11. VI. 1945. strijeljanje Cvijanović Joso Gornji Miholjac, 1888. 290/29. VI. 1945. strijeljanje Germogen Maksimov Stanjica Nagorska, 1861. 290/29. VI. 1945. strijeljanje Glavaš Radoslav Drinovci, [?] 290/29. VI. 1945. strijeljanje Grbac Zora Zagreb, 1926. 290/29. VI. 1945. strijeljanje Grubišić Juraj Hreljin (Sušak), 1909. 606/10. VI. 1945. strijeljanje Guberina dr. Ivo Šibenik, 1897. 290/29. VI. 1945. vješanje Hanke Brano Zaighartice (Čehoslovačka), 1907. 232/30. VI. 1945. strijeljanje Herceg Ivan Kupres, 1913. 290/29. VI. 1945. strijeljanje Jug Branko Zagreb, 1923. 290/29. VI. 194:;. strijeljanje Kolin Vinko Moravska Ostrova (Austrija), 1900. 324/30. VI. 1945. strijeljanje Kemper Franjo Beč, 1915, 232/30. VI. 1945. strijeljanje Kovačić Nikola Zaprešić, 1923. 290/29, VI. 1945. strijeljanje Kramar Stjepan Vinagora, 1883. 290/29. VI. 1945. strijeljanje Lazić Petar Barlete (Gospić), 1892. 290/29. VI. 1945. strijeljanje Lukić Stjepan Zagreb, 1904. 290/29. VJ.1945. strijeljanje Matok Josip Jarak (Zagreb), 1900. 290/29. VI. 1945. strijeljanje Matok Stjepan Podsused, 1901. 290/29. VI. 1945. strijeljanje Naumov Sergije Irkutsk'(Rusija),1900. 507/15. VI. 1945. strijeljanje Padovan Milica Stanovsko (Maribor), 1904. 717/12 VI. 1945. strijeljanje Pop dr. Filip Bežanija, 1893. 290/29. VI. 1945. strijeljanje Radić Tomo Zvečaj, 1900. 290/29. VI. 1945. strijeljanje Savnik Martin Stari Grad (Brežice), 1890. 290/29. VI. 1945. strijeljanje Skora Ivan Brckovljani (Dugo Selo), 1912. 523/27. VI. 1945. strijeljanje Supanc Franjo Zagreb, 1904. 290/29. VI. 1945. strijeljanje Šal Kprio Zagreb, 1927. 325/30. VI. 1945. strijeljanje Šegvić Kerubin Split, 1867. 290/29. VI. 1945. strijeljanje Timka Ivan Kucura (Bačka), 1906. 290/29. VI. 194’5. strijeljanje Tončić Gustav Beč, 1912. 290/29. VI. 1945. strijeljanje Vijant Petar Zavidović, 1911. 290/29. VI. 1945. strijeljanje Zbornik Anica Našice, 1894. 290/29, VI. 1945. strijeljanje 1. VII. 1945. Dežman Zvonimir Zagreb, 1921 326/1. VII. 1945. strijeljanje Glasner Mihajlo Stari Sivac (Sombor), 1914. 776/26. VI. 1945. strijeljanje Kranjec Andrija Hlebine, 1914. 327/1. VII. 1945. strijeljanje Wattova Oto Beč, 1899. 330/1. VII. 1945. strijeljanje 2. VII. 1945. Burić Ivo Zagreb, 1913. 558/30. VI. 1945. strijeljanje Heim atilije Pančevo, 1919. 331/2. VII. 1945. strijeljanje Kabalin Filipina Novi Vinodol, 1906. 750/26. VI. 1945. strijeljanje Kralj Vjekoslav Konjšćina (Zlatar), 1919. 627/26. VI. 1945. strijeljanje 3. VII. 1945. Cimperšak Vilim Tuhelj, 1899. 659/29. VI. 1945. strijeljanje Mićin Vladimir Split, 1895. 560/3. VII. 1945. strijeljanje Šavor Zlatko Bjelovar, 1911. 559/29. VI. 1945. strijeljanje 4. VII. 1945. Dčrr Viktor Zagreb, 1909. 333/4. VII. 1945. strijeljanje Lacina Julijus Zagreb, 1915. 334/4. VilI. 1945. strijeljanje 5. VII. 1945. Bartolović Nikola Jarun (Zagreb), 1908. 247/3, VII. 1945. strijeljanje Belina Josipa Zagreb, 1912. 243/2. VII. 1945. strijeljanje F(I)umijani Milan Sveta Klara, 1915. 301/2. VII. 1945. strijeljanje Ferček Ivan Zagreb, 1911. ~272/3, VII. 1945. vješanje 

HRVATSKI TJEDNIK 24 VERITAS VINCIT

SVJEDOČANSTVA O STRADANJIMA HRVATA | komunistickizlocini.net