Usvojen novi Statut EP HZHB-a

0
638
Usvojen novi Statut EP HZHB-a
Usvojen novi  Statut EP HZHB-a
0
0

Redovita, 28. Skupština Društva održana je danas u upravnoj zgradi JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar na kojoj su usvojena Izvješće o poslovanju za I.-XII. mj. 2015. godine, Izvješće neovisnoga revizora za 2015. godinu, te izvješća Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Društva.

Nakon što je Anto Tutiš, izvršni direktor za Ekonomske poslove, predstavio način pokrića gubitka po godišnjem obračunu i financijskim izvješćima za 2015. godinu, donesena je jednoglasno i Odluka o načinu pokrića gubitka po godišnjem obračunu i financijskim izvješćima za 2015. godinu, a o novom Statutu EPHZHB-a potpuno usklađenom prema Zakonu o gospodarskim društvima (Službene novine Federacije BiH, broj: 81/15), sudionike Skupštine upoznala je Branka Dadić, izvršna direktorica za Pravne poslove, čime je Skupština donijela Odluku o njegovu usvajanju

TAGOVI
  bpz.ba