Ita Pandža: Gradsko vijeće i vijećnici mogu i moraju pokrenuti Gradsku upravu i ovaj grad

0
294

Ita Pandža je kandidatkinja pod brojem 5 na listi HDZ BiH za Gradsko područje Jugozapad. Rođena je Mostarka, udata i majka troje djece. Po zanimanju je magistra primarnog obrazovanja i radi preko 20 godina u jednoj mostarskoj osnovnoj školi. Uz profesionalni rad, prepoznata je kao aktivna sudionica sportskih, kulturnih i ekoloških aktivnosti. Odrasla je u Ilićima, a posljednjih 19 godina živi na Bijelom Brijegu. Članica je HDZ-a BiH dugi niz godina. Aktivna je članica svog temeljnog ogranka Bijeli Brijeg ll, članica Gradskog odbora HDZ BiH Mostar i članica Županijskog odbora Zajednice žena HDZ BiH KKK.  S gospođom Pandža smo razgovarali o njezinim političkim planovima kao vijećnice u Gradskom vijeću Grada Mostara.

Kandidirali ste se za gradsku vijećnicu, koji su Vaši motivi za kandidaturu?

U Mostaru živim čitav život. Tu sam rođena, odrasla, obrazovala se i zasnovala obitelj. Majka sam troje djece, a svakodnevno odgajam i obrazujem djecu s kojom radim, kako u školi tako i u vanškolskim aktivnostima. To me ispunjava i svakodnevno motivira na dalji rad. Svjesna sam potreba djece i mladih ali i njihovih kapaciteta, koji bi se u boljim uvjetima mogli značajnije iskoristiti. Najveći motiv za kandidaturu mi je moje naselje Bijeli Brijeg. To je naselje koje ima potencijala za kvalitetan i siguran obiteljski život, a prilično je zanemareno i zapušteno. Bijeli Brijeg nikada nije imao gradskog vijećnika i na prijedlog mojih kolega iz temeljnog ogranka spremno sam prihvatila kandidaturu s nadom da svojom voljom, znanjem i kompetencijama mogu kvalitetno obavljati taj odgovorni posao.

Kakvo je stanje u mostarskim odgojno-obrazovnim ustanovama, gdje ima prostora za poboljšanje?

Grad Mostar je osnivač škola i dječjeg vrtića, te je samim tim i odgovoran za njihovo funkcioniranje, prostorno uređenje i općenito djelovanje. Ako krenemo od najmlađeg uzrasta djece,  istaknula bih da u pojedinim kvartovima nedostaju dječji vrtići, a i oni postojeći su skromnog kapaciteta. Pojedine škole imaju problema s prostornim kapacitetima, a u prvom redu 3. osnovna škola. Potrebno je povećavati prostorne kapacitete u odgojno- obrazovnim ustanovama i ulagati u infrastrukturu gradskih objekata. Pored objekata potrebna su ulaganja u resurse za kvalitetan odgojno-obrazovni rad. Pri tome mislim na ulaganja u vidu nastavnih sredstava ali i u sami kadar. Nije dovoljno ulagati u „zidove“, treba ulagati i u ljude. Zagovornica sam cjeloživotnog učenja i smatram da stalnom edukacijom nastavnog i odgojnog osoblja možemo odgojno-obrazovne institucije pretvarati u mjesta inkluzivnog obrazovanja ali i podupirati primjenu novih postignuća u znanosti i tehnologiji.

Kako unaprijediti sport u Mostaru?

Mostarci zaslužuju imati dostupne sportske sadržaje po cijelome gradu, a sportski kolektivi dostojanstvenu podršku svoga grada. Vrijeme provedeno u sportskim aktivnostima je izuzetno kvalitetno i zdravo provedeno vrijeme. Klubovi okupljaju tisuće djece i mladih u Mostaru, a financiraju se uglavnom članarinama i donacijama. Ukoliko postanem gradska vijećnica zalagat ću se da se u gradskom proračunu izdvajaju sredstva koja bi bila usmjerena u podršku rada klubovima i u uređenje sportskih terena i objekata. Mi već imamo dosta sportskih terena koji su uglavnom zapušteni ili nedovršeni. Trebamo ih urediti i završiti kako bi bili u službi svih građana. Uvjete za bavljenje sportom trebamo osigurati u svim gradskim područjima. Mostar je pravi rasadnik talentiranih sportaša i kao takav zaslužuje veća ulaganja u sport. Zajedno sa svojim susjedima, prijateljima i kolegama iz Temeljnog ogranka godinama pravim planove za Bijeli Brijeg. Međutim, zbog nepostojanja gradskog vijeća teško ih ostvarujemo. Imamo osnovnu školu koja ima zgradu u dobrom stanju jer je uz podršku Vlade HNŽ-a prošla fazu utopljavanja. Potrebno je uređenje okružja škole, vanjskog igrališta i sadržaja za djecu. Kapaciteti u dječjem vrtiću ne mogu zadovoljiti potrebe u naselju. Imamo nekoliko započetih projekata, čiju realizaciju već neko vrijeme čekamo. Tu ubrajam prostor iznad gradskog stadiona gdje bi trebalo biti dječje igralište i šetnice, ali  i ulice u naselju. Tim ulicama svakodnevno prolazi veliki broj naše djece a nijedna nema nogostupa. Kroničan je i nedostatak parkinga. Mostarska pluća su šuma na Bijelom Brijegu. Ostalo nam je malo zelenih površina i moramo ih sačuvati i urediti. Žurno je potrebno i rješavanje divlje deponije iznad gradskog stadiona. Moj prioritet bi bio završavanje započetih projekata i uređenje ulica, a kasnije i sve prethodno navedeno.

Kako biste ocijenili rad  Gradske uprave?

Poput građana i Gradska uprava pati zbog nepostojanja Gradskog vijeća. Administracija je dosta spora, a informacije teško dostupne. Građani moraju imati pravo na dostupnost svih relevantnih informacija o radu gradskih institucija i bržu birokraciju. Nakon održavanja lokalnih izbora uspostavit će se Gradsko vijeće koje će imati mehanizme kojima će rad Gradske uprave i gradskih poduzeća učiniti boljim i učinkovitijim. Digitalizacija je nužna i potrebno ju je žurno provesti. Nužna je i preraspodjela djelatnika na radna mjesta prema kompetencijama. Djelatnici će se morati educirati kako bi njihov rad bio što učinkovitiji. Bit ću slobodna navesti jedan primjer. U ožujku nas je zahvatila pandemija i odgojno-obrazovne ustanove su prešle na online nastavu. Iako smo u početku mislili da to je kratkotrajno, još uvijek se jedan dio nastave odvija online. Mnogi od mojih kolega pred kojima je par godina do mirovine i čije su računalne kompetencije skromne, sada rade na SUMIT platformi koju nam je osiguralo Sveučilište u Mostaru. Prema tome mogu zaključiti da Gradsko vijeće i vijećnici mogu i moraju pokrenuti Gradsku upravu i ovaj grad u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg života njegovih građana.

Koja  je Vaša poruka biračima?

Dragi moji sugrađani, u nedjelju 20. prosinca izađite na izbore i iskoristite svoje biračko pravo. Netko od stranaka i kandidata sigurno može dobiti vaše povjerenje.

Samo tako možete biti sudionici pozitivnih promjena koje moraju uslijediti nakon izbora, ali i steći pravo da kritizirate ljude kojima ste na lokalnim izborima dali povjerenje.

HERCEGOVINA.in