Nova vlast vratila mirovine za 280 branitelja koje im je oduzeo Zukan Helez

0
270

v

“U dosadaÅ¡njem tijeku revizije ukupno su izdana 4274 naloga na obrascu FMB2, od kojih je 1267 upućeno na realizaciju u MIO”, navodi se u informaciji Federalnog ministarstva branitelja i invalida Domovinskog rata, koju je nedavno usvojila Vlada FBiH, a riječ je o podacima koji se odnose na prijevremene povoljne mirovine. Revizija ovih predmeta vrÅ¡i se od veljače 2011., a ukupno je kontrolirano 9087 predmeta povoljnijeg umirovljenja.

U informaciji se navode i podaci koje je Ministarstvu dostavio MIO, a gdje se navodi da je Federalni zavod MIO do 30. 6. 2015. zaprimio 1221 potvrdu FMB-2. “Od ukupnog broja zaprimljenih potvrda FMB-2, FZ MIO je postupio u 977 predmeta, a za 244 dostavljene potvrde FMB-2 nakon objavljivanja presuda Ustavnog suda FBiH joÅ¡ uvijek nije postupio zbog provoÄ‘enja postupka provedbe presuda od Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata. Od 977 obraÄ‘enih predmeta, za 895 je donesena odluka o obustavljanju isplate mirovine, odnosno prestanka prava, a za 82 predmeta je upućena obavijest nadležnom ministarstvu da se ne može donijeti odluka o obustavi isplate jer su korisnici, primjerice, umrli, nisu koristili mirovinu po osnovi na koju se donosi FMB-2, ranije im je prestalo pravo (prije zaprimanja FMB-2) i sl.”, navodi se u informaciji MIO. Od 977 obraÄ‘enih predmeta, dostavljene su potvrde FMB-1 za 263 korisnika i za 13 korisnika je donesena presuda nadležnog suda o ponovnom uspostavljanju prava, a za četiri korisnika je promijenjena osnova za priznatu mirovinu, pa je za 280 korisnika ponovno uspostavljena isplata. Za 138 korisnika je dostavljen FMB-2, ali je korisnik ostvario pravo po drugom propisu, piÅ¡eVečernji list.

Za razdoblje od 5. 7. 2010. do 30. 6. 2015., broj pokrenutih upravnih sporova u kojima je u žalbenom postupku donesena odluka o prestanku prava na mirovinu i protiv kojih je podnesena tužba nadležnom sudu je 265. U redovitoj isplati za lipanj 2015. isplaćene su 10.262 mirovine korisnicima po članku 3. Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata. Od toga je 7627 privremenih odluka. U redovitoj isplati za lipanj 2015. je isplaćeno 8649 mirovina korisnicima po članku 4., članku 9. stavak 2. i članku 14. stavak 2. Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata. Od toga je 336 privremenih odluka. Prema podacima Federalnog zavoda MIO, od travnja 2012. ciljna skupina korisnika “povoljnijih mirovina”, po uredbi I, pravo na povoljnije umirovljenje ostvarilo je 849 korisnika, prema uredbi II, pravo na povoljnije umirovljenje ostvario je 4201 korisnik, prema uredbi III, pravo na povoljnije umirovljenje ostvarila su 4663 korisnika, prema potvrÄ‘ivanju prava – otpremnine, pravo na povoljnije umirovljenje ostvarila su 663 korisnika, prema Zakonu o pravima razvojačenih branitelja, pravo na povoljnije umirovljenje ostvarilo je 9026 korisnika, prema Zakonu o službi u Vojsci Federacije BiH, pravo na povoljnije umirovljenje ostvario je 321 korisnik, prema Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, pravo na povoljnije umirovljenje ostvarila su 3464 korisnika. bpz.ba