Oki Pazinanin “………… NE…………… “

0
737
Zar bila sam kockar
Života svoga,
Dušu sam dala
Vremenu,
Često, poričući užitak
U skrovišta svoga bića.
*
A pčeli je cvijet
Vrelo života,
Cvijetu je pčela
Glasnik ljubavi.
Duh nije mirna lokva
Koju mogu uznemiriti
Šapatom.