Pitanja vjere i morala okupila tisuće vjernika na duhovnom seminaru fra Marija Knezovića

0
682

KOČERIN: Pitanja vjere i morala okupila tisuće vjernika na trodnevnom duhovnom seminaru koji je predvodio fra Mario Knezović

Veliki interes vjernika je vladao za duhovni seminar koji se tri dana odvijao u crkvi svetih Petra i Pavla na Kočerinu. Seminar je započeo u utorak 10. ožujka i završio u četvrtak 12. ožujka.

Tema duhovnoga seminara bila je: „Ključna pitanja vjere i morala u izazovima modernoga svijeta“. Predavač na seminaru bio je fra Mario Knezović, kočerinski župnik. Crkva je svaku večer bila dupkom ispunjena vjernicima koji su pristizali iz različitih hercegovačkih i dalmatinskih župa.

Prve večeri fra Mario je govorio o povredama vjere i malovjerju. Bilo je govora o praznovjerju, idolopoklonstvu, gatanju, magiji i spiritizmu. „Vjera je milosni Božji dar i trebamo je čuvati od kvasca farizejskoga i od lažnih proroka“, istaknuo je predavač. Druge večeri seminara bilo je govora o suvremenim procesima svijeta koji se najviše očituju kroz New age kao program koji utječe na okruženje u kojem se gubi osjećaj za sveto i gdje se Boga svodi na pojavu i višu silu, a ne na onoga koji je stvorio i treba upravljati ljudskim životima. Predavač je govorio i o masonskim idejama, te o praksi Joge i Reikia koji se nude kao nova duhovna ponuda. Govor o pobačaju, eutanaziji i o drugim moralnim pitanjima kod slušatelja je izazvao veliku pozornost. Posljednjega dana seminara bilo je govora o ključnom pitanju vjere, a to je Isusovo uskrsnuće, poziv na obraćenje i vječno spasenje. Trodnevni seminar je završio klanjanjem Isusu u Presvetome Oltarskome sakramentu. bpz.ba