Pozder, Lakić i Bevanda podržali usvajanje novog Zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiH

0
81

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder održala je danas u Sarajevu radni sastanak s federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Vedranom Lakićem i direktorom Fonda za zaštitu okoliša FBiH Slađanom Bevandom na kojem je dogovoren operativniji interresorni rad, a što je u skladu s opredjeljenjem načina rada Vlade Federacije BiH.

Na sastanku je dogovoreno da bude usvojen novi zakon o Fondu za zaštitu okoliša FBiH, snažnija uključenost resornih ministarstava i efikasnija koordinacija, a iskazana je i podrška u kapacitiranju Fonda.

Također, razgovorano je i o projektima vezanim za obnovljive izvore energije u industriji, kao i za građanstvo.

– Vrlo važno je i otvaranje korištenja domaćih i međunarodnih financijskih mogućnosti za naše građane i kompanije, kao što su eTaxi vozila i slični projekti u zaštiti okoliša i energijskoj efikasnosti, gdje se zajedničkim radom mogu postići ciljevi zacrtani u programima i strategijama – priopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma./HMS/