Ministrica Odbrane BIH JASNO poručuje:

0
1010

Ministarstvo obrane BiH ponovno je raspisalo natječaj za prijam vojnika s profesionalnim statusom u Oružanim snagama BiH. Ministrica obrane BiH Marina Pendeš ističe da je predviđen prijam vojnika iz reda hrvatskog naroda na ukupno 261 ispražnjeno formacijsko mjesto u OS BiH.

Više plaće i služba do 40 godine motivirat će Hrvate za služenje u OSBIH

– U Oružane snage bi ih prije svega trebala motivirati činjenica da se prijavljuju kroz puk koji baštini tradiciju Hrvatskog vijeća obrane kao oružane sile koja je osigurala opstanak ovoga naroda. To je jedan od razloga, izjavila je za Večernji list ministrica obrane BiH Marina Pendeš.

Drugi je, po njezinu mišljenju, to što je izmjenama zakona povećana gornja starosna granica s 35 na 40 godina za aktivno angažiranje vojnika u službi.

-To je, po mome mišljenju, bio jedan od glavnih razloga zbog čega se mladi ljudi nisu htjeli prijavljivati. Naime, oni nisu u potpunosti vidjeli svoju budućnost u Oružanim snagama BiH jer su nakon toga morali pronalaziti novi posao, prekvalificirati se. I treće, jedna od najvažnijih stvari kao motivacija za angažiranje u OS BiH jest da bi se uskoro trebale usvojiti izmjene zakona koje bi trebala povećati plaće vojnika, kaže Pendeš.