Herceg: Pravo na naknade za novorođenčad imat će sve obitelji u HNŽ

0
608
Još uvijek aktualna Vlada HNŽ-a u svome mandatu je donijela Zakon o zaštiti obitelji. Kada je usvajan ovaj akt javnosti je poručeno kako će nakon godinu dana bi urađena analiza provedbe zakona te će se vidjeti gdje su njegove manjkavosti i ispraviti ih.

Ovaj zakon je donio brojne prednosti obiteljima s djecom, ali je imao i brojna ograničenja, piše Večernji list BiH.

Stoga je Vlada HNŽ-a pristupila promjenama spomenutog zakona, a kako je u četvrtak rekao predsjednik Vlade Nevenko Herceg, promjenama ovoga zakona veći broj obitelji dobit će pravo na novčani dodatak za dijete.

Povećanje broja korisnika

Kada smo protekle godine prvi put donijeli Zakon o zaštiti obitelji s djecom, nakon 19 godina čekanja, jasno smo naglasili kako ćemo, prateći njegovu primjenu sukladno našim mogućnostima povećavati broj njihovih korisnika i visinu pojedinih naknada. Na tom tragu već je urađeno nekoliko poboljšanja na način da je iznos potpore za opremu novorođenoga djeteta s 200 povećan na 400 KM, a potpora ženi-majci koja nije u radnom odnosu povećana je za 100 posto. Nastavljajući pratiti primjenu zakona i analizirajući njegove učinke godinu dana nakon njegova donošenja, u razgovoru i dogovoru s ministromGoranom Opsenicom Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HN županije priprema izmjenu zakona. Naime, trenutno zakon predviđa da pravo na jednokratnu potporu za opremu novorođenog djeteta u iznosu od 400 KM mogu ostvariti samo određene kategorije ovisno o socijalnom statusu. Planiranim izmjenama predviđa se da jednokratnu potporu ostvaruju sva novorođena djeca u HNŽ, rekao je u četvrtak premijer HNŽ-a za Večernji list.

Herceg je rekao kako će Vlada HNŽ-a i dalje pratiti primjenu ovoga zakona, kako se novac raspoređuje i postoje li načini da se još veći broj obitelji s djecom uključi u ovaj projekt.

Držimo kako na taj način, uz već donesena poboljšanja, idemo k ostvarenju našega cilja, a to je zaustavljanje dugogodišnjeg prirodnog pada nataliteta i iseljavanja mladih obitelji. Dodatna sredstva Iako za provedbu zakona godišnje treba oko 5,5 milijuna maraka, mi smo spremni na ta izdvajanja jer ovaj zakon smatramo itekako bitnim pitanjem za mlade ljude i nove obitelji, zaključio je premijer HNŽ-a Nevenko Herceg.

Još uvijek nije precizirano kada će se promjene ovoga zakona naći u proceduri. Bez obzira na konstituiranje nove vlasti, očekuje se da će i Vlada i novi zastupnici u Skupštini HNŽ-a podržati izmjene navedenoga zakona u ovome pravcu.

Poručeno je kako će županijske vlasti u Mostaru pokušati osigurati dodatna sredstva za ovu namjenu kako bi se naknade povećale i dodatno poboljšao status obitelji s djecom u ovoj županiji.