NIT LJUBAVNA

0
893
Godine me pregazile.
Na licu mi bore šara.
Jedna priča…
Stara rana.
ljubila sam tebe dragi.
U srcu si još i sada.
Sudbina nam skroji pute.
Ti si tamo.
Ja sam ovde.
Razboli se moj dragi.
U srcu mi oganj gori.
Pomoći mu ja ne mogu,
pred očima mojim kopni.
Ti si ljubav mog života.
Duši mojoj dar sa neba.
Na usnama gorki pelen.
A na srcu posekotina.
Imali smo san!
Imali smo noć i dan!
Vezala nas nit ljubavna…
I dan danas ne raskidiva!
           Ljiljana Klaric Salov