Postupak za priznavanje statusa organizatora otpora

0
701

Organizator otpora je lice koje je bilo ukuljučeno u organizaciju odbrane od agresije na RBiH najmanje 6 mjeseci prije 15.04.1992.godine, pod uslovom da je i ostalo u službi u OS i poslije 15.04.1992.godine pa do ukidanja ratnog stanja odnosno do otpuštanja iz OSRBiH po osnovu nesposobnosti za vršenje vojne službe.

Dokumentacija koja je potrebna:

1-RELEVANTNE ISPRAVE UDRUŽENJA “PATRIOTSKA LIGA” ILI “BOSNAE-ZELENE BERETKE” SA DETALJNIM OPISOM VRÅ ENIH AKTIVNOSTI I RASPOREDA U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI JEDINICA OTPORA, KAO I PODACIMA O NEPOSREDNO PRETPOSTAVLJENIM LICIMA I LICIMA SA KOJIMA SU AKTIVNOSTI U PRIPREMI ODBRANE KOORDINIRANE;

2-UVJERENJE O SLUŽBI U JEDINICAMA ORUŽANIH SNAGA RBIH U NEPREKIDNOM PERIODU OD PRIJE 15.4.1992.GODINE DO UKIDANJA RATNOG STANJA KOJE IZDAJE NADLEŽNI ODJEL FEDERALNOG MINISTARSTVA ODBRANE;

3-RJEŠENJE O OTPUSTU IZ SLUŽBE U ORUŽANIM SNAGAMA RBIH PO OSNOVU NESPOSOBNOSTI ZA VRŠENJE VOJNE SLUŽBE ILI PO OSNOVU PRESTANKA STATUSA VOJNOG OBVEZNIKA;

4-SASLUŠANJE SVJEDOKA, NADREĐENOG STARJEŠINE IZ PERIODA ORGANIZACIJE ODBRANE;

5-PO POTREBI OSTALI DOKAZI.