Radica Leko “ZEMLJO KAMENA”

0
144
Rođena iz kamena
Tvrda
Stamena
S kamenom se
Orodila
Na kamenu
Porodila
Bacala su
Kamena
Dica tvoja
S tvrda ramena
Pili su
Kap
U žednu kamenu
Kamenovani
Kamenima
Srićom kamenom
Gojeni
I gonjeni
Kamenjarima
Nazivani
I nudili
Srca meka
Onim što kamenuju
I učili
I mučili
I radili
I kameni
Dom sagradili
Zemljo
Stamena
Neka nisi
Srca kamena
radica leko – Jabuka.tv
Radica Leko                21. srpnja 2022.