ŠIROKI BRIJEG Vlada ŽZH donijela niz odluka, evo detalja

0
299

Vlada Županije Zapadnohercegovačke (ŽZH) na današnjoj je sjednici primila k znanju Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva za 2022. godinu te ga uputila na usvajanje u daljnju proceduru Skupštine ove županije.

Pravobraniteljstvo je u izvještajnom razdoblju radilo na ukupno 860 predmeta, priopćeno je u četvrtak iz Vlade ŽZH.

Također, usvojeno je Izvješće o radu Ureda za zakonodavstvo Vlade ŽZH za 2022. godinu. Tijekom 2022. godine Ured za zakonodavstvo je zaprimio, obradio i dao ukupno 225 mišljenja koji se, između ostaloga, odnose na prijedloge zakona, uredbi, odluka, pravilnika, Nacrta Proračuna, itd.

“Kada je u pitanju Izvješće o radu Ministarstva financija ŽZH za 2022. godinu, programski dio sadrži osvrt na realizaciju strateških ciljeva i programa koji su definirani Programom rada Ministarstva financija za 2022. godinu, a to su makroekonomska i gospodarska stabilnost te jačanje sustava nadzora i odgovornosti u upravljanju javnim sredstvima”, stoji u priopćenju.

Prioritetne aktivnosti koje su obilježile rad Ministarstva financija u izvještajnom razdoblju, kako se dalje navodi iz Vlade, bile su usmjerene na očuvanje makroekonomske stabilnosti, stvaranje uvjeta za oporavak i stabilan gospodarski rast, i to kroz kontinuirano i učinkovito upravljanje javnim financijama i daljnje unaprjeđenje proračunskih procesa, fiskalnu konsolidaciju, učinkovito upravljanje javnim dugom i kroz razvoj makroekonomske statistike.

Govoreći o Izvješću o radu Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ŽZH za 2022. godinu, iz Vlade su napomenuli kako su programske aktivnosti Ministarstva branitelja težile odgovornom i transparentnom radu Ministarstva branitelja, usmjerenom ka postizanju strateških ciljeva poput poboljšanja pravnog okvira u području braniteljsko-invalidske zaštite, donošenja zakonskih i podzakonskih akata i odgovarajućih programa za provođenje zakona te zaštiti digniteta branitelja i njihovog socijalnog položaja.

Kada je u pitanju Izvješće o radu Zavoda za poljoprivredu ŽZH, po evidenciji Zavoda, ukupan broj prijava za novčane podrške iznosio je 1167, a prošle godine broj prijava iznosio je 1090, što je, naglašavaju iz Vlade ŽZH, za 77 prijava više u odnosu na prethodnu godinu. Od toga se 578 prijava odnosi na potpore s federalne razine, a 589 na potpore sa županijske razine.

“Prema Izvješću o radu Ministarstva pravosuđa i uprave ŽZH za 2022. godinu, Ministarstvo je bilo usmjereno na realizaciju strateških ciljeva poput jačanja učinkovitosti i transparentnosti javne uprave, povećavanja efikasnosti pravosudnog sustava, jačanja sustava državne službe i podrške sektorima za osiguravanje uvjeta za efikasno obavljanje poslova Ministarstva”, dodaje se u priopćenju.

Vlada je također donijela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o postupku priznavanja statusa raseljene osobe – prognanika i određivanje alternativnog smještaja.

“Ranije donesenom Odlukom o prestanku korištenja Kolektivnog centra ‘Dubrava’ Grude za alternativni smještaj raseljenih osoba, određen je prestanak korištenja Kolektivnog centra i u skladu s navedenom Odlukom bilo je potrebno utvrditi i prestanak važenja Uredbe o postupku priznavanja statusa raseljene osobe – prognanika i određivanje alternativnog smještaja”, naveli su iz Vlade ŽZH.

Usvojene odluke i imenovani članovi školskih odbora

Vlada ŽZH donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Naputak za ostvarivanje prava na potpore u poljoprivredi za 2023. godinu. Kako se navodi u priopćenju, potpore su usmjerene za model potpore proizvodnjama, model kapitalnih ulaganja i model ostalih vrsta potpora.

Donesena je i Odluka o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava “Tekući prijenosi za sredstva za zaštitu, unapređenje i podizanje novih šuma i za ruralni razvoj” utvrđenih Proračunom ŽZH s kriterijima raspodjele sredstava za 2023. godinu ukupne vrijednosti u iznosu od 700.000 maraka.

“Sredstva iz ovog Programa namijenjena su za izradu šumsko-gospodarske osnove, sredstva za ruralni razvoj, promocija šumarstva i marketing, transferi neprofitnim organizacijama, izgradnja, sanacija i održavanje protupožarnih puteva”, navodi se.

Usvojena je i Odluka o dodjeli koncesije gospodarskom društvu MAJD 2 d. o. o. Ljubuški za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane „Gaj 2“ na lokaciji Hrašljani, Ljubuški. Također je donesena Odluka o dodjeli koncesije gospodarskom društvu MAJD 2 d. o. o. Ljubuški za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane „Gaj 1“ na lokaciji Hrašljani, Ljubuški.

Pored navedenoga, donesena je Odluka o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu u iznosu od 400.000 maraka.

Navedena sredstva, kako ističu iz Vlade, raspodjeljuju se za sufinanciranje infrastrukturnih projekata od općeg društvenog interesa u iznosu od 260.000 maraka, zatim za zaštitu okoliša – sanaciju rudarskih kopova u iznosu od 100.000 maraka te rezervna sredstva u iznosu od 40.000 maraka.

Na kraju se navodi kako je donesena Odluka o davanju suglasnosti na I. izmjene Financijskog plana Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2023. godinu, koje je donijelo Upravno vijeće Zavoda.

Vlada je imenovala i članove školskih odbora, a zbog ispunjavanja uvjeta za odlazak u mirovinu, Vlada je donijela Rješenje o razrješenju člana Povjerenstva za državnu službu ŽZH, navodi se u priopćenju./HMS/