VIJEĆE MINISTARA BiH: Da li je 3 jednako 4 ? dugo traje “ovaj” prvi april

0
739

mat34U Zakonu o Vijeću ministara BiH jasno stoji: Ukupni sastav Vijeća ministara će u tijeku cijelog mandata biti u potpunosti skladan s Ustavom Bosne i Hercegovine, naročito njegovim čl. V.4.(b) i IX.3., te će se sukladno s tim u sastavu Vijeća ministara osigurati jednaka zastupljenost konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine.

Apeliramo na zakonodavce da ubuduće donose jednostavnija i razumljivija pravila jer ova postojeća su očito nejasna i zbunjujuća.

Recimo, pravilo da u Vladi Federacije BiH trebaju biti 3 ministra iz reda srpskog naroda. Pa tko se ne bi zbunio. Normalno da su ljudi u prvi mah imenovali četiri.

I sad opet isti slučaj u Vijeću ministara. Pravilo jednake zastupljenosti konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine. Znači, članova Vijeća ministara iz reda bošnjačkog, srpskog i hrvatskog naroda treba biti jednako. Što to znači jednako? Pa tko se ne bi zbunio.

Članovi Vijeća ministara iz reda bošnjačkog naroda (3):

Denis Zvizdić (SDA) – Predsjedatelj Vijeća ministara BiH
Adil Osmanović (SDA) – ministar civilnih poslova
Semiha Borovac (SDA) – ministrica za ljudska prava i izbjeglice

Članovi Vijeća ministara iz reda srpskog naroda (3):

Mirko Å arović (SDS) – ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Igor Crnadak (PDP) – ministar vanjskih poslova
Dragan Mektić (SDS) – ministar sigurnosti

Članovi Vijeća ministara iz reda hrvatskog naroda (4):

Vjekoslav Bevanda (HDZ) – ministar financija i trezora
Marina PendeÅ¡ (HDZ) – ministrica obrane
Josip GrubeÅ¡a (HDZ) – ministar pravde
Slavko Matanović (DF) – ministar komunikacija i prometa

bpz.ba