Čolak: Donijeti novi zakon o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću

0
580

Zamjenik predsjedavajućeg Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamenta BiH Bariša Čolak rekao je da je u BiH neophodno nastaviti reforme, a posebno donijeti novi zakon o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću prema kojem će odlučujuću ulogu u izboru sudaca imati sudci, a u izboru tužitelja tužitelji.

Obraćajući se na Interparlamentarnoj konferenciji o temi “Ka neovisnom i modernim pravosudnim sustavima u zemljama proširenja EU” u Budvi, Čolak je rekao da tim zakonom treba urediti sustav odgovornosti nositelja pravosudnih funkcija, kao i samih članova Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća.

“Potrebno je donijeti novi zakon o sudovima BiH kojim će biti uspostavljen Apelacijski sud BiH, jer je sadašnje rješenje takvo da se u okviru istog suda odlučuje u oba stupnja, iako je riječ o najsloženijim krivičnim djelima ratnog zločina, terorizma i organiziranog kriminala, te kojim će se riješiti pitanje proširene krivične nadležnosti pravosudnih organa na razini BiH”, naveo je Čolak.

Prema njegovim riječima, dosadašnje usvojene reforme potrebno je ojačati, osmisliti i uvesti nove reforme, a preostale reforme sprovoditi, priopćeno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

“I dalje u fokusu rada treba imati pravosuđe, u koje je neophodno birati obučene, stručne, moralno snažne nositelje pravosudnih funkcija i osoblje. Potrebno je uspostaviti specijalizirane sudove koji bi se bavili radnim sporovima, gospodarskim, upravnim… jer samo u Republici Srpskoj postoje gospodarski sudovi”, pojasnio je Čolak.

On smatra da treba podržati i pomoći rad institucija koje brinu o pravosuđu (Ministarstava pravde BiH i njegovih timova i slično).

“Potrebno je ojačati ulogu Ministarstva pravde BiH u upravnom i administrativnom smislu, jer u postojećem sustavu ne postoji nikakva veza između Ministarstva i pravosudnih tijela na razini BiH, te ojačati suradnju pravosudnih institucija BiH s pravosudnim institucijama zemalja regije, a posebno susjednih zemalja”, istakao je on.

U Budvi je okončan rad dvodnevne Interparlamentarne konferencije o temi “Ka neovisnim i modernim pravosudnim sustavima u zemljama proširenja EU”, koja je održana u organizaciji parlamentarnih povjerenstava za vanjske poslove, pravne poslove i za građanske slobode, pravo i unutarnje poslove Skupštine Crne Gore.

U prisustvu članova parlamenata pretpristupnih zemalja i Europskog parlamenta, na konferenciji su sudjelovali i zamjenici predsjedavajućeg Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bariša Čolak i Sredoje Nović, kao i članovi Ustavnopravnog povjerenstva Zastupničkog doma Momčilo Novaković i Nikola Lovrinović.

Osim izaslanstva Parlamentarne skupštine BiH, na skupu su sudjelovali i predstavnici parlamenata iz Hrvatske, Srbije, Makedonije, Kosova, Albanije i domaćina Crne Gore.

Fokus rada konferencije bio je usmjeren ka temama vladavine prava i neovisnosti pravosuđa, kao i ka modernizaciji pravosudnih sustava, te razvoju pravosuđa bpz.ba