Vlada FBiH dala suglasnost: Mjesečno će se vještačiti dokumenti 1000 branitelja

0
693

Vlada FBiH dala je suglasnost za potpisivanje sporazuma o suradnji u postupku medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja s Institutom za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo i za potpisivanje ovlastila federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata. Sporazum uređuje postupak, uvjete i način davanja usluga medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja korisnika iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, piše Večernji list

Institut se obvezuje da će izvršiti medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u predmetima svih korisnika prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite koje dostavi Federalno ministarstvo za pitanja branitelja. Medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja odnosi se na donošenje nalaza i mišljenja u slučajevima utvrđivanja postotka vojne invalidnosti, stupnja ortopedskog dodatka, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, nesposobnost za privređivanje i utvrđivanje postojanja uzročne veze između ranjavanja ili oboljenja i smrti vojnog invalida.

Federalno ministarstvo će dostavljati predmete sukcesivno, nakon provjere uvjerenja o pripadnosti i okolnosti stradanja pripadnika Oružanih snaga BiH (Armije RBiH, HVO-a i MUP-a) i izvorne medicinske dokumentacije. Institut je obvezan izvršiti medicinsko vještačenje 1000 predmeta mjesečno te rezultate objaviti u roku od 45 dana od dana prijema predmeta, ako na dani nalaz i mišljenje nije uložen prigovor, odnosno u roku od 60 dana ako je prigovor uložen. Ako se korisnik prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite ne odazove na pregled po pozivu Instituta u roku od 30 dana, Institut će obavijestiti Federalno ministarstvo kako bi privremeno bila obustavljena isplata invalidnine.

Vlada FBiH je na jučerašnjoj sjednici utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa. Izmjena jednog od članaka odnosi se na rok za podnošenje prijave obveznih osiguranja za zaposlenike, čime je eliminirana mogućnost manipulacija zbog neblagovremenog prijavljivanja zaposlenika. Vlada FBiH utvrdila je i u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog zakona o državljanstvu FBiH. Vlada FBiH donijela je odluku o načinu, odnosno metodi privatizacije državnog kapitala u gospodarskom društvu “Bosnalijek” d.d. Sarajevo. Državni kapital, koji iznosi 19,2558 posto ukupnih dionica ove kompanije, bit će prodavan preko burze.

Vlada je dala suglasnost na odluku federalnog ministra rada i socijalne politike o imenovanju Upravnog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški u sastavu: Jozo Barišić (predsjednik), Milan Ševo, Ivana Barišić, Ivan Bebek i Namik Hodžić (članovi). Suglasnost je dana i na odluku o imenovanju Nadzornog odbora ove ustanove u sastavu: Memnuna Mahić (predsjednica), Radmila Gašpar i Ivan Jelčić (članovi). Vlada je donijela odluke kojima je dala prethodnu suglasnost za razrješenje Radoja Vidovića dužnosti člana NO JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo, prije isteka mandata zbog podnošenja ostavke te za imenovanje Vlade Džoića na ovu dužnost na razdoblje do najviše tri mjeseca. bpz.ba