Branka Subašić “DALEKO”

0
504
DALEKO
Daleko…
poželim nekad da odem i
zastanem u svome miru,
maštanjima,
gdje snovi plešu i
radost samo
postoji
Daleko,
od svega,
briga,
žurbe,
,,ljudi”
Daleko,
a opet blizu,
sebi i
nadanjima,
bez kojih ne bi
radost ništa
donijelo
Daleko,
mir da ispuni me,
neograničeno,
u ,,igri” života,
da svakim dahom slavim
ljepotu danu
Daleko,
a opet blizu,
da vidim
što  potrebno je
svakom mome danu
autor :Branka Subašić